S vill att Värmdö hyr in portabla reningsverk

Värmdö Publicerad 11:05, 06 november 2019

• S: "Om man verkligen vill stoppa utsläppen till Farstaviken vore det bra"

Socialdemokraterna tycker det är bra att det nu händer saker i frågan om utsläppen till Farstaviken.
– Det är bra att nämnden nu agerar. Men vi är oroliga att besluten ska överklagas vilket gör att utsläppen riskerar att dra ut på tiden, säger Magnus Danielsson, S, andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Majoritet för Värmdö har lovat att utsläppen till Farstaviken ska upphöra senast den 1 januari 2020. Men S befarar att det löftet inte går att hålla, om besluten överklagas . S föreslår därför att kommunen hyr in ett portabelt reningsverk före årsskiftet.
– Eftersom risken är stor att besluten överklagas föreslår vi att kommunen omedelbart påbörjar arbetet med att hyra in och installera ett portabelt reningsverk och att kommunen i efterhand kräver ersättning från den förorenade markägaren, säger han.

Som NVP berättat så tillsattes inga nya resurser för utökad miljötillsyn i budgeten för 2019 och kommunen har också velat lämna tillbaka ansvaret för tillsynen av den förorenade Farstaviken till länsstyrelsen.

S har kritiserat resursbristen av miljötillsynen av Farstaviken, och har föreslagit att kommunen avsätter mer pengar till att anställa ytterligare miljöinspektörer.
– Vi har fått tydliga signaler från förvaltningen att resursbrist påverkar handläggningen av dessa viktiga frågor. Våra miljöinspektörer har helt enkelt inte hunnnit med. Därför har vi föreslagit mer pengar till att anställa fler miljöinspektörer, men det röstades ner när budgeten antogs. Vi hoppas dock att de styrande politikerna ändrar sig, säger Linda Nygren, S, andre vice ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.