FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

S om flexibel skolstart:
”Vi varnade för detta”

Värmdö 12:50 | 12 december 2018

Utbildningsnämndens ordförande Marie Bladholm, M, flyr sitt ansvar kring följderna av flexibel skolstart på Hemmestaskolan. Det säger Carl Kangas, S.

NVP.se har den här veckan berättat om försöket med flexibel skolstart på Hemmestaskolan – i praktiken att skolans elever börjar halv nio istället för åtta på morgonen, för att förbättra trafiksituationen på Skärgårdsvägen och vid skolan. 

Enligt en första utvärdering har detta fått flera negativa konsekvenser för skolan, vilket Marie Bladholm kommenterade såhär:

– Försöket skulle inte påverka skolan, eleverna eller vårdnadshavare på ett negativt sätt. Tyvärr har inte de förberedelser som krävdes för att det skulle flyta på utan komplikationer genomförts fullt ut. Därför krävs en längre provperiod innan utvärdering kan göras.

Nämndens andre vice ordförande Carl Kangas reagerar mot uttalandet.
– Jag är förvånad över att Marie Bladholm flyr sitt eget ansvar i detta och istället skyller ifrån sig nedåt när det är hon som fattat ett dåligt förberett beslut, säger han.

När beslutet om att införa flexibel skolstart fattades av nämnden i februari föreslog S att skolan skulle kompenseras för merkostnader till följd av försöket, vilket röstades ned. Partiet reserverade sig också mot beslutet, och skrev i en protokollsanteckning att en enkät med vårdnadshavare borde ha genomförts innan försöket påbörjas.

– Då hade vi kunnat uppskatta antalet bilar som lämnar av elever på morgonen, och se om föräldrarna kan justera sina arbetstider. Vi varnade för att eleverna skulle fortsätta att lämnas samma tid, och att skolan skulle behöva lösa det, vilket nu har skett, säger Carl Kangas.