FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

Som NVP berättat finns långtgående planer på att sälja Tornhuset och flera andra klassiska byggnader i Värmdö. Men enligt förre kommunalrådet Lars Bryntesson, S, var syftet när kommunen köpte byggnaderna inte att sälja dem vidare.

S kritiska till utförsäljning

Värmdö 11:57 | 18 december 2018

Kommunen hade inte för avsikt att sälja kulturfastig­heterna i Gustavsbergs hamn när man köpte dem av Dag Landvik. Det säger fullmäktigeledamoten Lars Bryntesson, S, som var med när affären gjordes.
– Det var ingen ekonomisk affär i första hand, säger han.

I juni 2012 tog Värmdö kommun ett historiskt beslut att förvärva industrimannen Dag Landviks hela fastighetsinnehav i Gustavsbergs hamn för 147,5 miljoner kronor. Samtliga politiker i kommunfullmäktige stod bakom beslutet. Köpet ansågs strategiskt, och gav kommunen möjlighet att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av hamnen och fabriksområdet till en sammanhängande stadsdel.
Syftet var att stärka hamn­en som en plats för kultur, handel och som mötesplats — Gustavsberg skulle bli ett kulturellt skärgårdscenter enligt den antagna ”Värmdö vision 2030”. Det framgår av beslutsunderlaget.

Olika syn på bakgrunden
Nu vill den nya majoriteten sälja kulturfastigheterna. Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, har sagt att det råder delade meningar om vad intentionen med förvärvet var och att det fanns en tanke att avyttra samtliga fastigheter i sinom tid.
Lars Bryntesson, som var med och genomförde köpet med den dåvarande majoriteten, håller inte med om att kommunen hade tankar på att avyttra fastigheterna.
– Det var inte en ekonomisk affär i första hand, utan syftade till att säkerställa verksamheterna i området. Kommunen skulle bli en attraktiv plats för företag, inte minst för kulturen. Det var ett strategiskt förvärv. De gör om historieskrivningen när de säger att kommun­en köpte för att sälja.

Lars Bryntesson ser inget självändamål med att kommunen alltid ska äga fastigheter, men ifrågasätter säljbeslutet.
– Jag tycker man ska vara pragmatisk till privat ägande, men man ska inte ha försäljning som självändamål. Nu är det enda ändamålet att sälja. Och om man köper för att sälja då är det spekulation. Då var det aldrig tal om det. Vi ville säkerställa ett långsiktigt ägande.  
Han säger att den politiska enigheten då var väldigt ovanlig, och tycker att den politiska inställningen förändrats.
– Det är en helt annan attityd. Det är stor skillnad på det dåvarande kommun­styrelseordförande Lars-­Erik Alversjö sa då och det Deshira Flankör säger nu. I dag är det bara en ekonomisk fråga. Då var köpet kopplat till de fastslagna framtidsplanerna Värmdö vision 2030. Och det förpliktigar.

M slår tillbaka
Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Erik Alversjö, M, som var med vid köpet säger att det aldrig var tal om att kommunen skulle behålla alla fastigheter.
– Skälet till köpet var att frigöra kapital för att utveckla hamnen. Dag Landvik hade inte kapital och kom ingenstans med det. Vi ville att det skulle bli ett kulturcentrum, men att äga fastig­heter betyder inte att man utvecklar kulturen. De tankarna hade vi redan då. Och att äga varenda fastighet var det inte ens prat om då. De fastigheter vi behövde skulle vi ha kvar, säger han.


MP svänger om konstnärslokaler

MP svänger i fråga om försäljningen av Dekorhuset och G-studion. I september sa man nej, nu säger man ja.

Miljöpartiet har varit emot en försäljning av ­Dekorhuset och G-studion men även den nya inriktningen för det nya kulturhuset. Så sent som i september yrkade man på avslag för en försäljning.
Men nu svänger partiet i frågan och säger ja till en försäljning. De båda fastig­heterna ingå i det utredningsuppdrag som den nya majoriteten, där MP ingår, gjort kring vilka fastig­heter som ska säljas och som godkänts. Det innebär att MP ställer sig bakom fler försäljningar.
Gruppledaren Filip Joels­son, MP, säger att frågan kom upp i samband med förhandlingar med Alliansen.
– De visste vår inställning till Dekorhuset och G-studion,­
när vi sedan förhandlade om nya styret var det en av de saker vi fick kompromissa bort. Vi fick ställa den frågan mot konkreta miljöfrågor.