S kräver coronakommission

FOTO: PRESSBILD
Värmdö Publicerad 15:58, 15 september 2020 Uppdaterad 09:50, 16 september 2020

• Värmdö bland de 40 mest drabbade • "Krävs ordentlig genomlysning"

Nacka och Värmdö är, som NVP berättat, bland de 40 mest drabbade kommunerna i landet vad gäller antalet corona-dödsfall vid landets särskilda boenden. Tillsammans står dessa kommuner för närmare 70 procent av det totala antalet dödsfall inom landets äldreboenden, enligt IVO. Det framkom efter en granskning Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjort och presenterade i somras.

S i Värmdö kräver, likt regeringen och flera andra kommuner, nu att kommunen tillsätter en oberoende och extern coronakommission som analyserar kommunens insatser ino äldreomsorgen. Detta för att utvärdera smittspridningen och hanteringen av covid-19 inom äldreomsorgen.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk. Trots stora insatser av vårdpersonalen har Värmdö misslyckats med att skydda våra äldre från smittan. Vi måste vända på alla stenar för att säkerställa att det aldrig kan hända igen, säger Carl Kangas, S, oppositionsråd, i ett pressmeddelande.

Målet med en coronakommission ska, enligt S, vara att dra lärdom och förbättra arbetet med att hantera covid-19 och stärka kommunen förmåga att hantera den här typen av situationer framöver.

Redan nu pågår en central intern utvärdering av den tidiga krishanteringen i kommunen, men även en genomlysning inom vård och omsorg, men S menar att det inte räcker.

– Att kommunens tjänstemän utvärderar sig själva räcker inte. Vi har en moralisk skyldighet gentemot de omkomna och deras anhöriga och framförallt för framtiden att göra en ordentlig genomlysning, säger Carl Kangas.

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, vill avvakta med att kommentera S förslag eftersom det pågår flera utvärderingar i kommunen.
– Vi är också delaktiga i arbetet som sker på regional och nationell nivå. Utifrån alla dessa parallella arbeten kan det vara klokt att invänta resultatet, åtminstone från vår egna utvärdering, för att sedan avgöra behovet av en extern utredning. Vi är alla intresserade av att lyfta eventuella brister för att stärka och utveckla verksamheterna på ett sätt som skyddar våra äldre i framtida liknande situationer, skriver hon i ett mejl.

S hoppas nå en politisk enighet i frågan och kommer att lägga sitt förslag på kommande kommunstyrelsemöte.

– Min förhoppning är att vi tillsammans med övriga partier kan diskutera fram gemensamma direktiv och ett förslag till sammansättning för en coronakommission, som sedan kan fastställas i kommunstyrelsen. För oss är det viktigt med en extern och oberoende granskning, säger Carl Kangas.