”Kommunen ska inte
medverka till nedläggning”

Värmdö Uppdaterad 14:12 17 juni 2019

• Socialdemokraterna vill stryka ärendet från dagordningen • ”Märkligt att behandla ett avtal som inte skrivits under.”

NVP rapporterade tidigare i dag om det nya förslaget kring framtiden för Hushållsporslinsfabriken, HFP, som, i fall det godkänns av parterna, innebär att företaget måste lämna sina lokaler den 30 september. 

Nu kommenterar Socialdemokraterna förslaget. Oppositionsrådet Carl Kangas, S, menar att det riskerar att en innebära en nedläggning av fabriken.

– Och det kan vi inte ställa upp på, säger han och fortsätter:

– Hushållsporslinsfabriken är mer än ett företag, det är ett kulturarv som satt Gustavsberg och Värmdö på kartan för stora delar av världen. Varumärket och traditionen har värdefulla kvalitéer och är viktigt för hela Värmdös framtid med sin starka dragningskraft. 

Carl Kangas anser att det är märkligt att i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behandla ett avtal som motparten, alltså HPF, ännu inte har skrivit under.

– De uppgifter vi har tagit del av säger dessutom att HPF:s representanter inte kommer att skriva på och då blir det här ärendet ett spel för galleriet. Vi kommer föreslå kommunstyrelsen att ärendet stryks från dagordningen.

Partiet ställer sig även frågande till att HPF ska lämna lokalerna utan att det finns någon annan tilltänkt hyresgäst.

– Att ställa bolaget på bar backe utan produktionsfaciliteter försvårar den pågående crowdfundingen samtidigt som kommunen bidrar till att riskera det inarbetade varumärket genom ett avbrott i produktionen, säger Carl Kangas.

I andra hand kommer S att yrka på att kommundirektören tillsammans med ansvariga för HPF tar fram ett nytt avtalsförslag.

– Förslaget ska utöver en ekonomisk uppgörelse gällande Värmdö kommuns utestående fordran avseende hyresskulden också lösa lokalfrågan på ett sådant sätt så att kommunen medverkar till en framtid för verksamheten, meddelar Carl Kangas och fortsätter:

– Vi hoppas att vi kan få majoriteten att tänka om. Det här riskerar att innebära en nedläggning av verksamheten och vi anser inte att kommunen ska medverka till det. Med mer tid är jag övertygad om att kommunen kan hitta en bättre lösning och vi har tydliggjort att vi är redo att bidra i en sån diskussion.

  • Hanna Bäckman