Värmdö Publicerad 16:45, 29 oktober 2019 Uppdaterad 16:27, 31 oktober 2019

• Stora brister i konstruktionen

Kajen i Gustavsbergs hamn är avstängd tillsvidare på grund av rasrisk. Samtidigt har Odelbergs väg delvis stängts av och är enkelriktad från Tyra Lundgrens väg.

Orsaken är att kajen håller på att rasa ner i Farstaviken.
– I början av juni så gjordes en första tillståndsbedömning av kajen. Den besiktningen påvisade ett antal större brister i konstruktionen som medförde att vi gjorde en mindre avstängning av kajen, säger Ilona Klein Gullberg.

Efter den första besiktningen så beslutade kommunen om att göra en kompletterande undersökning och den har gjorts nu under hösten.
– Resultatet av den utredningen bekräftade tidigare bedömning, men visade även att körfältet närmast kajen är påverkad på grund av ras i underbyggnaden. Konsekvensen som det medfört är en begränsad framkomlighet för fordon och gångtrafik längs med Odelbergs väg, säger Ilona Klein.

Det är kajen där Strömmabåtarna lägger till som är påverkad, men även körfältet närmast kajen på Odelbergs väg.
– Kajkonstruktionen har passerat sin ålder. Den hänger på en betongkonstruktion, en gammal teknik, och under den finns en kallstensmur för vägen - så även vägkonstruktionen är påverkad. Vid dykning upptäcktes att muren rasat, säger Erik Ekelund, chef på kommunens driftenhet.

Kommunen har nu, för att säkra vägen och framkomligheten, tillvidare beslutat att enkelrikta Odelbergs väg från Tyra Lundgrens väg till Gustavsbergs Allé.
– Vi ser inga risker egentligen, utan avstängningarna är i förebyggande syfte, säger Erik Ekelund.

– Vår målsättning är primärt att säkra vägen och dess framkomlighet, säger Illona Klein.

Någon tidplan finns ännu inte när bristerna kan vara åtgärdade.
– Prognosen nu är att vi tittar på planeringen och hur ekonomin ska lösas. Jag ska redovisa statusläget för tekniska nämnden i november, säger Erik Ekelund.

Det här är inte första gången som kajen och vägen riskerar att rasa ner i Farstaviken. 2012 tvingades kommunen utföra ett stort muddringsarbete i Farstaviken eftersom gång- och cykelvägen höll på att rasa. Då var "Varma rännan", Gustavsbergs största dagvattensystem, som mynnar ut i Farstaviken svårt igenslammad och kommunen upptäckte sättningsskador i branten. Ovanpå rännan löper Odelbergs väg och kommunens gång- och cykelväg.