Provår för flexibel skolstart förlängs till 2020

Värmdö Uppdaterad 09:32 04 maj 2019

Den stökiga morgontrafiken vid Hemmestaskolan ledde till att politikerna beslutade att öppna skolan senare på morgonen. En ny utvärdering visar att de flesta föräldrar är positiva — och nu ska försöket förlängas.

NVP har tidigare berättat om att eleverna på Hemmestaskolan börjar en halvtimme senare på morgonen: Klockan 08:30 i stället för klockan 08:00.
Bakgrunden till det politiska beslutet var att morgonrusningen ledde till en otrygg trafiksituation i området.

Nu har kommunens tjänstemän gjort en ny utvärdering av försöket, där underlaget bland annat består av en enkät som 275 föräldrar har svarat på. Där svarar 45 procent att de upplever trafiken runt Hemmestaskolan som tryggare medan tre av tio anser att det inte blivit bättre.

Överlag är drygt hälften (58 procent) positiva till den senare skolstarten medan 35 procent är negativa. Majoriteten av dem som är negativa är det för att eleverna numera måste vänta på skolan innan lektionerna börjar på morgonen och att följden också blir att skoldagarna slutar senare.
Från Hemmestaskolans sida har den flexibla skolstarten, som kommunen benämner det, inneburit att de behövt öka morgontillsynen genom att bemanna fritids med mer personal, vilket i sin tur också lett till merkostnader.
Enligt Värmdö kommun är det svårt att utifrån enkäten fastställa om trafiksituationen blivit säkrare, som är försökets grundtanke. Därför beslutade utbildningsnämnden i torsdags att göra trafikmätningar på Skärgårdsvägen framöver och att fortsätta med den flexibla skolstarten även nästa läsår, innan man kan ta beslutet om att skrota eller fortsätta med upplägget.