Värmdö Publicerad 11:03, 27 september 2021

• Värmdöbor uppmanas dela tankar och idéer 

Vilka byggnader och platser tycker du är goda exempel i Värmdö? Den frågan ställer kommunen nu medborgarna, som en del av arbetet i att ta fram ett arkitekturprogram.

Samhällsbyggnadskontoret i Värmdö kommun har jobbat aktivt med arkitekturprogrammet under året, berättar Moa Öhman, avdelningschef för strategisk samhällsplanering. Bland annat har projektgruppen åkt runt till Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Björkås och Stavsnäs för att analysera vad de olika centrumområdena har för karaktär.
– Syftet är att stärka arbete med arkitektur i kommunen både som helhet och nedbrutet på respektive centrumområde. Vi vill också få en samsyn kring vad vi vill uppnå med den, säger hon.

Nu vill kommunen ha Värmdöbornas tankar och idéer kring ett ”vackert och hållbart” Värmdö. Under hashtagen #ArkitekturprogramVärmdö uppmanas invånarna på Instagram dela sina favoritplatser och byggnader i de olika centrumområdena.
– Det är förstås värdefullt att se vad de som bor i kommunen tycker är utmärkande. Sen är det också ett sätt att uppmärksamma arbetet som görs, säger Moa Öhman.
Hur stor roll kommer invånarnas åsikter spela i slutändan?
– Att få in synpunkter hjälper oss att veta vad som är utmärkande för de olika centrumområdena. Det är för tidigt att svara på om vi kommer att ha någon form av samråd i ett senare skede.

Arbetet med arkitekturprogrammet beräknas vara klart i december i år. Som en del i arbetet kommer en workshop att hållas med kommunstyrelsen i mitten av oktober.

 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x