Politiker vill ha ­privata dagmammor

Värmdö Publicerad 08:00, 03 september 2019

• Utbildningsnämnden ska ta beslut inom kort.

Avveckling eller omorganisering av kommunens dagmammor väntar. Politikerna vill ha privata dagmammor.

I fjol gjordes en översyn av dagmammorna och två alternativ togs fram: Avveckla omsorgen i kommunal regi och endast erbjuda privat regi, eller fortsätta erbjuda omsorgen i kommunal regi men med vissa förändringar.

I maj föreslog förvaltningen, i samband med budgetuppföljningen, pedagogisk omsorg i kommunal regi ska avvecklas. Politikerna beslutade att frågan ska upp som ett separat ärende, att en konsekvensanalys och handlingsplan ska tas fram samt förslag på hur barnomsorgen ska drivas i framtiden. Inom kort ska utbildningsnämnden ta beslut.

Cecilia Lindberg, M, ordförande i utbildningsnämnden, vill inte svara på varför man planerar att avveckla kommunala dagmammor utan hänvisar till förvaltningens förslag. Hon säger siffrorna i översynen var från oktober 2018 när det inte fanns någon kö, och att nämnden kommer att få nya uppdaterade siffror inför beslutet.

Är det viktigare för M att ­privatisera än att erbjuda valfrihet för föräldrarna?
– När vi pratar om valfrihet så är det möjligheten till ”tjänsten” som är viktigast inte vem som utför den. Huvudsaken är att vi får välfärd som håller hög kvalitet och är kostnadseffektiv.