Värmdö Publicerad 09:59, 16 mars 2020

• ”Måste finnas en större tydlighet i överlämningen”

Polisens rutiner kring försvunna personer har skärpts med anledning av fallet med tolvårige Mahmoud. 
– Det måste finnas en större tydlighet i överlämningarna, säger Pär Lundqvist på polisområde Stockholm syd.

Pojken försvann en lördagskväll i augusti, men under söndagen gjordes i stort sett ingen insats från polisen. Först på måndagen hittades han död i Ösby träsk, efter en omfattande sökinsats. 
Fallet med tolvårige Mahmouds försvinnande väckte självkritik hos polisen, med ledde inte till att någon fälldes för tjänstefel. Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen mot två funktioner hos polisen — vakthavande befäl på regionledningscentralen och stationsbefäl hos polisområde syd. Det berättade NVP i förra veckan.

Men med anledning av händelsen inleddes ett arbete hos polisen med att se över rutinerna för hur man jobbar med försvunna personer. Och nu har ändringar införts, berättar Pär Lundqvist, chef för jourutredningssektionen i polisområde Stockholm syd.
– Det handlar om att det måste finnas en större tydlighet i överlämningarna från vakthavande befäl i regionen, som tar emot anmälningarna, till polisområde syd, och likaså internt inom polisområdet, säger han.

Det vakthavande befälet gör omedelbart efter en anmälan en bedömning av hur akut fallet är.
– Om det till exempel är en svårt sjuk människa som är försvunnen fattar befälet beslut om akuta insatser. Sedan finns det en glidande skala ner till personer som är fullt friska som kan hålla sig undan av egen vilja, säger Pär Lundqvist och fortsätter:
– När vi får informationen måste vi numera ställa frågor, till exempel om varför man väljer att inte sätta in några akuta räddningsåtgärder, om vi bör följa upp fallet inom några timmar eller nästa vardag. Sedan behöver vi löpande kontrollera om fallet blivit mer akut. Så det är en skärpning av rutinerna med anledning av det här fallet.