Värmdö Publicerad 12:08, 04 mars 2020

• Inga sökinsatser under nästan ett dygn när tolvårige Mahmoud försvann • Utredning om tjänstefel läggs ner

I somras hittades tolvårige Mahmoud död i Ösby träsk. Då hade han varit försvunnen i två dygn. Polisen var självkritisk över att sökinsatsen dröjde. Men inget tjänstefel begicks av polisen, enligt ett nytt beslut från chefsåklagaren.

På kvällen den 3 augusti 2019 anmäldes tolvåringen försvunnen. Polisen åkte till Ösbyområdet och pratade med pojkens familj och några timmar senare skrevs en anmälan om en försvunnen person. Dagen därpå hade polisen telefonkontakt med en talesperson för familjen, men inga åtgärder vidtogs.

Först på måndagen drogs polisens insats igång. Även Missing people startande en sökning, som engagerade många Värmdöbor. På kvällen den 5 augusti hittades pojken död i Ösby träsk. 

Polisen var i efterhand självkritisk mot att inga sökinsatser genomfördes dagen efter försvinnandet (se faktaruta).

– Vi behöver definitivt se över våra rutiner, inte minst kring hur vi jobbar utanför kontorstid. Det finns en självkritik i det. Kanske behöver vi föra in att man efter tolv timmar ska kontakta en högre chef. Jag har på förekommen anledning gett mina kollegor i uppdrag att se över detta, sa Joakim Granstedt, tf chef för polisområde Stockholm syd, till NVP i samband med händelsen.

Några veckor senare inleddes en förundersökning om tjänstefel hos polisen. Nu har beslutet kommit: Chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren lägger ner förundersökningen.

Varken den person som var vakthavande befäl på polisens regionledningscentral i inledningsskedet eller de personer som var stationsbefäl hos Nackapolisen under söndagen anses ha begått något brott.

– Det är endast dessa två funktioners ansvarsområden som jag har tittat på. De har gjort bedömningar och utifrån dessa har de fattat sina beslut. Utifrån det material jag har fått är det svårt att säga att något brott har begåtts, säger Maria Sterup till NVP.

I sitt beslut skriver hon att dokumentationen i ärendet är bristfällig och att det inneburit svårigheter att följa ärendets handläggning. Men, framhåller hon, Särskilda åklagarkammaren utövar inte någon allmän tillsyn över polisen, utan man gör endast en strikt straffrättslig bedömning.

Som stöd för sitt beslut har Maria Sterup en dom från Högsta domstolen, som enligt hennes bedömning visar att det i tolknings- och tillämpningsfrågor finns ett ”betydande utrymme innan en felbedömning kan anses grunda ansvar för tjänstefel” och att ”även ganska klara felbedömningar kan förekomma utan det kan leda till straffansvar”.

Detta hände — enligt polisens händelserapport

Söndagen den 4 augusti

00.02: En kontaktperson till familjen anmäler pojken försvunnen sedan halv sju-tiden på lördagskvällen. Signalement och personuppgifter lämnas.

00.21: Ärendet dras för vakthavande befäl.

00.32: En polisbil kör ut till platsen och träffar snart därefter anmälaren och familjen, som säger att pojken skulle kunna sova över hos någon kompis, men de har ingen adress. 

01.30: Beslut fattas om att inte vidta några operativa åtgärder, förutom rutinåtgärden att kontrollera med sjukhus om det inkommit någon person som stämmer med signalementet.

03.35: Patrullen inkommer till stationen och upprättar en anmälan om försvunnen person utan misstanke om brott.

Förmiddag: Stationsbefälet ringer till familjens kontaktperson. Inget nytt har framkommit. De kommer överens om att kontaktpersonen ska ringa om något händer.

 

Måndag 5 augusti

08.30: På en operativ genomgång i polisområde Stockholm syd tas ärendet upp. Man kontaktar Nackapolisen och det står klart att pojken varit försvunnen sedan lördagskvällen. Sektionen för grova brott tar över ärendet. Beslut fattas om operativa åtgärder, som att förhöra familjen närmre. Sökinsatsen dras igång. 

10-tiden: Patrullen får kontakt med Missing People, som också börjat jobba med fallet.

20-tiden: Pojken hittas död vid Ösbysjön.

  • Hanna Bäckman