Värmdö Publicerad 10:15, 11 mars 2020 Uppdaterad 12:22, 11 mars 2020

• Projektet avbryts • Notan skulle ha femdubblats

Värmdö och Nacka kommuner avbryter nu planerna på en gemensam kretsloppscentral i Östra Kil.

Kretsloppscentralen beräknas bli mycket dyrare än den ursprungliga kalkylen som låg på cirka 50 miljoner kronor. Nya kalkyler och en utvärdering som har gjorts visar att notan skulle landa på närmare 250 miljoner kronor. Det är fem gånger dyrare än den dyraste kretssloppscentralen i regionen.

– Det är viktigt att vi omvärderar alla tidigare tagna beslut med ordentliga kalkyler och ser på dem med nya ögon. Vid en så kraftig fördyring är det viktigt att vi vågar dra i handbromsen, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Båda kommunerna är nu överens om att avbryta avtalet och kommer att upprätta ett avvecklingsavtal mellan kommunerna.

Istället ska Värmdö kommun utreda möjligheten att göra den tillfälliga placeringen av en återvinningscentral på Ekobacken till en permanent placering, och se om det går att utveckla den till en kretsloppscentral.

S har länge arbetat för att skrota planerna på att anlägga en kretsloppscentral i Kil, och är kritiska till att beslutet dröjt.
– Det här är en välkommen omsvängning. Vi har hela tiden förordat att kretsloppscentralen ska förläggas till Ekobacken. Det märkliga är att majoriteten avslog vårt initiativ som lämnades in i mars 2019 om att avbryta planerna i Kil. Hade de lyssnat på oss tidigare så hade inte så många miljoner som lagts ner på projektet gått upp i rök. Vi måste vara mer noggranna med medborgarnas pengar, säger Carl Kangas, S, oppositionsråd.

Beslut att avbryta projektet ska tas på kommunstyrelsens sammanträde i mars.

Kommundirektör Cecilia Lejon får då även i uppdrag att detaljplanelägga området vid Kil för annan typ av industrimark, som det finns stor efterfrågan på i Värmdö.

Planerna på att anlägga ett nytt industriområde och en kretsloppscentral i Östra Kil har pågått i många år. Värmdö har, som NVP berättat, vacklat i frågan och i höstas togs beslut om att utreda om det gick att dra sig ur avtalet med Nacka och istället placera en kretsloppscentral på Ekobacken.