Pendlingsbåt till Värmdö utreds

Trafikförvaltningen räknar med att kunna börja trafikera sträckan tidigast år 2021.
FOTO: FOTO: JENNY FREJING
Värmdö Uppdaterad 16:55 03 september 2019

• Förstudie klar. • Kan driftsättas redan 2021.

Inom två år kan det bli möjligt att pendla med båt från Ålstäket på Värmdö till Stockholm.

Som NVP berättat slog pendelbåtlinje 80, den så kallade Sjövägen, resenärsrekord i somras med i snitt 160 000 passagerare under juni och juli månad. Region Stockholm vill att Stockholm ska bli en pendelbåtsregion i framkant och tittar på om det går att samfinansiera pendelbåttrafiken med kommuner och externa finansiärer. Två nya linjer ska sjösättas med trafikstart 2020 och 2021.
Region Stockholms trafikförvaltning utreder nu om en båtlinje kan trafikera Värmdö.
– De har fått i uppdrag att utreda två nya linjer, varav en kan bli till Värmdö, säger Patrik Stenberg, översiktsplanerare i Värmdö kommun.

Efter beskedet av trafikförvaltningen har kommunen gjort en förstudie. I den pekas Östra Mörtnäs ut som en möjlig plats för en pendelbåtsbrygga.
– Vi har gjort förstudien för vi vill vara förberedda om Värmdö skulle bli aktuellt. Politiken är väldigt intresserad av båtpendling till kommunen, säger Patrik Stenberg.

Pendelbåtsbryggan skulle kunna lokaliseras till slutet av Sandholmsvägen vid Torsbyfjärden. Ålstäket är en viktig bytespunkt mellan buss, bil och båt. Alla bussar från Värmdö, Stavsnäs och Djurö passerar här och det finns infartsparkeringar, vilket gör det lätt att byta mellan bil och buss till båt.
Med dagens hastighetsbegränsningar skulle det ta 50 minuter att åka från Värmdö till Slussen, mot cirka 27 minuter med buss. För att båtpendling ska gå att genomföra måste båtarna få köra fortare än dagens 12 knop. Om hastigheten tillåts öka till 16 knop eller mer så är det enligt förstudien möjligt att konkurrera med bussen, men för att köra i de hastigheterna krävs dispens från länsstyrelsen. Båtpendling bedöms även ha stor potential att avlasta övrig infrastruktur.

Värmdö tror att det kommer att kosta 10-12 miljoner kronor att anlägga en pendelbåtbrygga, men att det finns goda förutsättningar att få statlig medfinansiering för infrastrukturprojektet.
I detaljplanen finns redan en fartygsbrygga inritad, det finns dock inga anslutande vägar till bryggan, och vägen dit går över ett naturområde vilket kan medföra att en planändring krävs.
Kommunen tror att bryggan skulle kunna börja byggas hösten 2020, och vara i drift 2021 när Trafikförvaltningen räknar med att tidigast börja trafikera sträckan.

Gammal fråga

Region Stockholms majoritet och även Majoritet för Värmdö har enats om att satsa ytterligare på båtpendling under mandatperioden.

Men frågan har diskuterats i decennier, bland annat har C i Värmdö har drivit frågan länge.

2013 tog Värmdös samhällsbyggnadskontor fram en rapport med förslag på pendelbåtsbryggor. Även då bedömde man att det fanns goda förutsättningar för pendelbåtar mellan Östra Mörtnäs och Stockholm.