FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sara

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
19 juli 2019

Det nya parkeringsgaraget i Porslinskvarteren har plats för 530 bilar. Det kanske kan stoppa den våg av böter som drabbat området.

Nytt garage i hårt
bötfällt område

Värmdö 08:04 | 04 februari 2019

Parkeringseländet i Porslins-kvarteren kan vara över. Nu är i alla fall parkeringsgaraget i området färdigställt och merparten av de 90 kantstensplatserna är tillgängliga.

NVP har återkommande rapporterat om problemet med brist på parkeringsplatser i Porslinskvarteren, både för boende och gäster. Redan i augusti 2018 hade antalet utdelade parkeringsanmärkningar i kommunen överskridit antalet under hela 2017. Och av de omkring 2 000 lappar som delats ut till och med augusti hamnade nästan 800 på bilar i just Porslinskvarteren.

1 200 fler lappades
Nu har företaget Easypark sammanställt Transportstyrelsens statistik över parkeringsanmärkningar under hela 2018, och för Värmdös del blev det totala antalet 2 800, vilket kan jämföras med cirka 1 600 år 2017.

Men kanske kan trenden vända nu, åtminstone i Porslinskvarteren. Parkeringsgaraget under Lanterninhuset (som NVP skrev om i förra veckan) blev klart i början av december, och merparten av de planerade 90 kantstensplatserna längs med områdets gator finns tillgängliga, enligt Andreas Dahlberg, biträdande planchef i kommunen.
– Garaget har plats för 530 bilar och till följd av att en del av de fastigheter som har rätt till platser i garaget inte är färdigbyggda kommer det att finnas platser tillgängliga för övriga boende i Porslinskvarteren. Det kommer även att finnas besöksparkering i garaget och planen är att den öppnar under mars månad, säger han.

Fler platser på gång
När det gäller utomhusplatserna finns det några parkeringar på Stig Lindbergs gata som inte öppnat på grund av gatuarbeten, meddelar Andreas Dahlberg.
– I vår kommer sista beläggningen läggas och då kommer gatorna och parkeringarna stängas av under en kortare period, men när det blir vet kommunen inte i nuläget eftersom det är beroende på vädret. Information kommer ut på kommunens hemsida när det är bestämt. Chamottevägen, Edla Sofias gata, Magnus Isaeus gata och Britt-Louise Sundells gata är klara och omfattas inte av det framtida arbetet med beläggningen, förklarar han.

Har antalet klagomål och böter i området minskat, när det blir mer och mer färdigställt?
– Eftersom merparten av parkeringsplatserna skyltades upp i slutet december är det svårt att dra några slutsatser, men nu när det finns både kantstensparkering och parkering i garage har det blivit bättre för både boende och besökare.