Värmdö Publicerad 16:17, 05 oktober 2020

• Anhörigföreningen: "Kan få uppfattningen att förslaget är förankrat"

På onsdag tar Värmdö beslut om att avveckla valfriheten inom hemtjänsten. Samtliga pensionärsorganisationer och anhörigföreningen är kritiska, men deras synpunkter har hittills förbigåtts.

Den 23 september skulle kommunfullmäktige ta beslut om att upphandla hemtjänsten och därmed lämna det nuvarande valfrihetssystemet. Förslaget har mött kritik. Bland annat har en Facebookgrupp bildats för att rädda valfriheten i Värmdö kommun.

Inför beslutet hade, som NVP berättat, samtliga fyra pensionärsorganisationer; SPF Seniorerna Värmdö, PRO Gustavsberg-Ingarö, PRO Värmdö, Djurö-Stavsnäs pensionärsförening, samt Värmdö anhörigförening, skrivit till ansvariga politiker då man vill behålla valfriheten i hemtjänsten. Inför mötet hade man även vädjat till ledamöterna att tänka om och istället ge hemtjänsten och äldreomsorgen mer resurser. Pensionärerna menar att majoritetens utgångspunkt enbart är ekonomisk, inte att skapa valfrihet och kontinuitet för hemtjänsttagarna. Men deras skrivelse fanns inte med som underlag för beslut.

Efter en lång debatt drev S, V och SD igenom en minoritetsåterremiss.

Men majoriteten har bråttom att driva igenom frågan, så på onsdag kommer frågan upp igen, i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Till mötet har Värmdö Anhörigförening på nytt skrivit till fullmäktige. Av skrivelsen framgår att pensionärerna blivit helt tagna på sängen av beslutet, förslaget är inte förankrat hos dem och de har heller inte kunnat påverka det.

Tvärtom, av pensionärsrådets protokoll, framgår att kommunen i februari informerat dem om att man ”undersöker upphandlingsform” och att man arbetar med att ”utveckla egna hemtjänsten”. Varken på pensionärsrådets möte i maj eller augusti fanns frågan med på dagordningen. Först den 16 september, sju dagar före beslut ska tas i fullmäktige, får pensionärsorganisationerna erbjudande om att komma in med synpunkter kring vad som är viktigt vid hemtjänstutförande. Kommunen ville ha svar en vecka senare, den 24 september, dagen efter att fullmäktige skulle ta beslut.

Anhörigföreningen skriver att de flesta har möjlighet att välja privat aktör, men att de flesta, 69 procent, har valt kommunens hemtjänst. ”För att kommunen är bäst”. Föreningen vädjar till ledamöterna i fullmäktige att lyssna på pensionärerna. ”Om en förvaltning år efter år går med förlust och kommunen som helhet går med vinst, bör man kanske fundera över sin budget” skriver föreningen.

Henrik Paulsen, S, andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden är kritisk mot hanteringen av pensionärernas synpunkter.
– Det är under all kritik att man nonchalerar pensionärsorganisationerna så gravt som man gör. Så gör man inte, säger han.