FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

Helikopterbesked — Värmdö fortfarande huvudspåret

Värmdö 10:56 | 12 mars 2019

Var hamnar helikopterbasen egentligen? Frågan tas upp i regionfullmäktige i kväll. Men NVP har redan läst svaret. Huvudspåret är fortfarande Värmdö – men det kommer att dröja flera år till.
Och, man stänger inte möjligheten för att placera ambulanshelikoptern i andra delar av länet.

NVP skrev i mitten av februari att det tidigare oppositionsrådet i Värmdö Lars Bryntesson, S, som idag är ledamot i regionfullmäktige, har krävt svar från det blågröna styret huruvida ambulanshelikoptern ska flytta tillbaka från Norrtälje till Värmdö.

I interpellationen påpekade Lars Bryntesson att läget i Värmdö är exemplariskt samt gav en känga till regionledningens styre att frågan fortfarande hänger löst, trots att det har funnits mål om att helikoptern åter ska vara stationerad i Värmdö 2020.

I dag tisdag har Anna Starbrink, L, hälso- och sjukvårdsregionråd, svarat S-politikern och ger både vaga och klara besked. Klart är att Värmdö kommun fortsättningsvis är huvudspåret för en återetablering av regionens ambulanshelikopterbas, men att förvaltningens bedömning är att detta kommer att ta flera år då lokalisering ska bestämmas, marktillgång säkras och myndighetskrav måste uppfyllas.

Att det skulle vara möjligt att färdigställa en ny bas under 2020 är inte möjlig, menar Anna Starbrink. Hon redogör också för att flera placeringar under arbetets gång övervägts. Där skriver hon att Mölnvik inte längre rekommenderas på grund av platsens risker och begränsningar.

Anna Starbrink skriver också att andra placeringar som utretts är Södra Mölnvik, Hålludden, Myttinge och Kovik. Men att de två sistnämnda placeringarna inte rekommenderas. Vidare påpekar L-politikern att det pågår en aktiv dialog med Värmdö kommun i helikopterfrågan, men att det också undersöks andra alternativ till placering av basen i länet.

Under tiden helikopterplaceringen utretts har det bland annat etablerats en bränsletank vid Södersjukhuset och en plats vid Karolinska i Solna (motsvarande lösning för Danderyds sjukhus planeras) där helikopterförare kan invänta nya uppdrag. Det för att framflygningstiderna till olika delar av länet ska bli mer jämlika.
”Åtgärderna innebär också att valet av framtida placeringar av bas blir mindre styrande på grund av avstånd till olika delar av länet”, skriver Anna Starbrink.

Det avgående oppositionsrådet i Värmdö Mikael Lindström, S, är inte nöjd med svaren och hur ärendet skötts.
– Hanteringen är för saktfärdig. Moderaterna i kommunen och regionen går i uppenbar otakt. Nu tvingas Värmdöborna fortsätta leva med längre väntetider för de vårdinsatser där vi är helt beroende av helikoptern. Vi vill ha tydliga besked och löften för när helikoptern är tillbaka i Värmdö, säger Mikael Lindström (S), oppositionsråd i Värmdö.

Interpellationen kommer också besvaras under regionfullmäktiges sammanträde i kväll.