FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Kristina, Ker...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
24 juli 2019

Lisa Wallert, ordförande i ateljéföreningen.

Ny rapport: Inte alls dyrt
att rusta upp kulturlokaler

Värmdö 09:51 | 03 december 2018

En ny rapport visar att renoveringen av G-studion och Dekorhuset skulle bli 90 miljoner kronor billigare än vad den tidigare majoriteten hittills sagt. Och att kommunen har varit en dålig fastighetsägare.

Den tidigare majoriteten vill sälja Konstnärshuset/G-studion och Dekorhuset, för att ha råd att bygga det nya kulturhuset. De anser inte heller att det finns några särskilda skäl till fortsatt kommunalt ägande.

Kommunen anser att fastigheterna har ett omfattande renoverings- och underhållsbehov som skulle kosta minst 100 miljoner. Ett argument som framförts har varit att en privat ägare har större möjligheter än kommunen, som måste följa regler kring offentlig upphandling och kommunalt ägande, att göra det mer kostnadseffektivt. 

Detta trots att kommunen redan sedan 2015 har upphandlat ett samverkansavtal för byggentreprenader med Arcona, som bland annat syftar till att få bättre ekonomi. Ett av projekten som listades vid upphandlingen var fasad- och takrenoveringar av de kulturminnesmärkta hamnfastigheterna, som skulle påbörjas 2017.

Rapport ändrar kostnadsbild
Nu visar en ny delutredning som ateljéföreningen G-studion gjort tillsammans med den ideella föreningen Transit Kulturinkubator att det skulle vara möjligt för konstnärerna att köpa husen under vissa förutsättningar. Däremot är det orealistiskt om kommunens uppgifter om renoveringskostnader på 100 miljoner stämmer.

Rapporten visar att en privat köpare kan göra en renovering till en betydligt lägre kostnad än vad kommunen gått ut med. Enligt den skulle en renovering kosta cirka nio till elva miljoner, räknat över en tio-årsperiod. 
Och rätt planerat kan renoveringen också göras med ett bättre driftsnetto från framtida fastighetsförvaltning. Driftsnettot kan också förbättras utan större investeringar eller kostnader, bland annat genom att hyresavtal omförhandlas.

Kommunen får underkänt
Analysen visar även att kommunen inte varit en optimal ägare av fastigheterna. Man har brustit i underhåll och förvaltning, då potentialen i hyresintäkterna inte tillvaratagits. Bristerna tillsammans med det regelverk som kommunen måste följa vid en renovering för 100 miljoner gör ändå politikernas beslut att sälja fastigheterna förståelig, menar utredarna.

Ateljéföreningen har inte tagit något formellt beslut om man ska köpa fastigheterna eller ej, däremot har man tillsatt en arbetsgrupp som arbetar vidare med frågan.
– Förstudien är ett viktigt underlag för oss. Vi känner att vi har en bra kalkyl för renovering och den kan påverka vårt ställningstagande, annars hade vi bara haft kommunens rapport att ta ställning till. Nu finns det absolut en möjlighet för oss att förvärva husen. Men oavsett om det blir vi eller någon annan köpare, så är det viktigt att det blir bra. Vårt mål är att trygga ateljéverksamheten, säger Lisa Wallert, ordförande i ateljéföreningen.

I januari ska inkomna bud redovisas för kommunstyrelsen.
– Det är tight om tid, och vi är lite stressade, mäklaren vill ha in bud i slutet av januari så det gäller att jobba på, säger Lisa Wallert.

”De underskattar renoveringsbehovet”

Den nya rapporten förändrar inte kommunens inställning till en försäljning. Det säger kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M.

Ateljéföreningen träffade i förra veckan kommunen och mäklaren för att diskutera läget. Det politiska beslutet att sälja G-studion och Dekorhuset står fast säger Deshira Flankör.
– Vi kommer fortsatt att vilja sälja fastigheten då det är svårt för kommunen att renovera fastigheten om vi samtidigt ska följa de regelverk som vi är förpliktigade till. Och det står även i rapporten.
Varför måste kommunen upphandla och renovera så dyrt, det går ju tydligen att göra billigare än kommunen beräknat?
– Därför att det ställs helt andra, högre krav på kommunen. Det framgår inte heller av rapporten vilken nivå de räknat på vid en renovering av byggnaden, för kommunen ligger största delen på standarden. För mig är det helt otroligt att läsa dessa siffror. Jag är rädd för att de underskattar renoveringsbehovet, säger hon.