FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Axel, Axelina

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
16 juni 2019

Höstens oroligheter i Hemmesta centrum har lagt sig efter insatser från centrumnätverket, berättar Coops butikschef Tobias Elgström. Dock kvarstår det problem då lokalerna utanför är fulla av klotter och belysningen är dålig.

Ny mätning: Stök stör
i Hemmesta centrum

Värmdö 08:02 | 25 mars 2019

Värmdö upplevs som en trygg kommun, visar en ny mätning. Men många oroas och störs av nedskräpning, inbrott och buskörning. Allra störst är missnöjet i Hemmesta.
– Alla som vistas i Värmdö har ett ansvar att agera och reagera, säger kommunpolisen Magnus Mohlin.

Några av slutsatserna av mätningen

• Värmdö har utan tvekan färre problem som uppfattas av de boende än de flesta andra kommuner i länet 2018.
• Andelen utsatta för minst ett mängdbrott som våld, stöld och skadegörelse är tolv procent och därmed lägre än förra mätningen år 2006 och i nationell jämförelse mycket låg.
• Problemindex är påtagligt högt i Hemmesta och även något högt i Ingarö/Brunn och Djurö.

Källa: Stiftelsen Tryggare Sverige

I slutet av 2018 lät kommunen stiftelsen Tryggare Sverige göra en trygghetsmätning, för få reda på hur trygga Värmdöborna känner sig. Nu har resultatet kommit, och slutsatsen är tydlig: Värmdö, med ett trygghetsindex på 1,9 av 6, har färre problem med tryggheten än de flesta kommuner i länet.

Men samtidigt är problembilden förhöjd jämfört med den förra mätningen, från 2006. Och det finns flera problem som, enligt Tryggare Sverige, behöver uppmärksammas, som nedskräpning, bråkiga unga och oro över inbrott.
– Men den upplevda ökade otryggheten stämmer inte överens med en faktisk sänkning av säkerheten. Det är en nationell trend att vara ”osunt otrygg” i en när-miljö där man inte är nämnvärt brottsutsatt. Jag tror att sociala medier har en roll här. Om ”sanningar” får stå oemotsagda befästs de i människors bild av samhället, säger Erik Mangen, trygghetssamordnare i Värmdö.

Inte kommunens ansvar
Missnöjet med skräp och ungdomsstök, liksom oro över inbrott, upplevs enligt enkäten extra starkt i Hemmesta, vilket har att göra med händelserna där i höstas (se artikel intill), tror Erik Mangen. För att komma till rätta med problemen har kommunen ordnat möten med föräldrar till de ungdomar som varit stökiga och arrangerat en trygghetsvandring med aktörer i centrum.

Enligt Erik Mangen har det redan lugnat ner situationen — och fler förbättringar ska märkas inom kort.
– Det är inte kommunen som är huvudman i Hemmesta centrum, utan fastighetsägarna och näringsidkarna. Vårt budskap till dem är bland annat att de ska sanera klotter i tid och sätta upp belysning. Jag tror absolut att man snart kommer att se skillnad, säger han.

Den utbredda oron för inbrott i Hemmesta härleder kommunpolisen Magnus Mohlin till inbrottsvågen i området hösten 2015.
– Det är över tre år sedan, men det lever kvar, säger han.

Polisen måste prioritera
Allra mest missnöjda är deltagarna i undersökningen med buskörning — och med polisen, som inte anses bry sig om de lokala problemen. Erik Mangen tror att det beror på att alla inte har förstått att polisens ansvarsområden efter den senaste omorganisationen.
– Det vardagliga trygghets- och säkerhetsarbetet i närmiljön har andra aktörer ett större ansvar för nu än för fyra, fem år sedan. Ungdomar som beter sig ordningsstörande kan vara polisärt, men med tanke på polisens resurser är deras roll i det begränsad. Kanske är det mer en föräldrafråga, säger han och tillägger:
– Det behövs en mer nyanserad diskussion om polisens, kommunens och civilsamhällets uppdrag när vi pratar brottsprevention och trygghetskapade åtgärder.

Magnus Mohlin tror att det låg en stark symbolik i att polisstationen i Gustavsberg stängdes 2015.
– Det tror jag skapade en otrygghet, även om stationen ändå inte hade varit bemannad så mycket åren dessförinnan. 

Han konstaterar att polisen hela tiden måste göra en prioritering av resurserna.
– Det har varit tio gånger mer stökigt i Orminge än i Hemmesta på sistone. Då behöver patrullerna vara mer i Orminge, och så får alla hjälpa till i Hemmesta. Alla som vistas i Värmdö har ett ansvar att agera och reagera. Om alla drar åt samma håll borde det gå att göra kommunen ännu bättre, säger Magnus Mohlin.

Centrumnätverketets insatser har gett resultat

Under hösten spreds oro i Hemmesta centrum då ett ungdomsgäng sköt raketer, kastade snöbollar och uppträdde högljutt. Nu har stämningen lugnat sig — tack vare insatser från det lokala centrumnätverket.

 

VÄRMDÖ. Tobias Elgström är butikschef på Coop och en av dem som drabbades värst av stöket i Hemmesta centrum. 

– Både kunder och personal tyckte att det var obehagligt. Om vi bad dem gå blev det värre, ibland uppstod aggressiv stämning, säger han.

Han berättar att oroligheterna nu har lugnat sig men att det har krävts en hel del konkreta åtgärder.

– Jag blev kontaktad av det lokala centrumnätverket som bildades då det var liknande oroligheter på McDonalds i Mölnvik för ett tag sedan.

Centrumnätverket, där bland annat trygghetssamordnaren Erik Mangen och många andra lokala handlare ingår, tog till en rad åtgärder för att få bukt med problematiken. Bland annat kallade de till föräldramöte och jobbade mycket med hur de skulle bemöta ungdomarna.

– Vi har försökt skapa dialog och förklarat varför de inte kan göra såhär.

Och nätverkets metoder verkar ha gett resultat. Stöket har upphört och ungdomarna lugnat sig. Men det finns fortfarande problem i Hemmesta centrum menar Tobias Elgström.

– Här är väldigt nergånget med klotter och dålig belysning och det öppnar för kriminalitet. Problemet är att de som äger de andra lokalerna vet att de ändå snart ska rivas. De tycker kanske att det är onödigt att investera i att tvätta bort klottret eller fixa parkeringen exempelvis.