FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

Så här kan sporthallen komma att se ut.

Ny hall planeras i Gustavsberg

Värmdö 14:18 | 02 april 2019

Sporthallen är tänkt att ligga i anknytning till det planerade skolcampuset i Charlottendal.

Kultur- och fritidsnämnden i Värmdö har godkänt en förstudie om en ny sporthall i Charlottendal i Gustavsberg. 
Sporthallen är tänkt att ligga i anknytning till det planerade skolcampuset på samma plats. Hallen är en så kallad träningshall — alltså inte en publikhall med möjlighet att hysa större åskådarantal — och har måtten 20x40 meter.