FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Axel, Axelina

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
16 juni 2019

Nu är det klart — ateljéerna säljs

Värmdö 08:44 | 28 mars 2019

På onsdagskvällen tog den nya majoriteten i fullmäktige, tillsammans med SD, beslut om att sälja G-studion och Dekorhuset till fastighetsbolaget Landia. Köpeskillingen blev 23 miljoner kronor. Någon ytterligare respit gavs inte till de konstnärer som försökte rädda ateljéerna, trots en tung investerare i bakgrunden och vädjanden från oppositionen.

Syftet med köpet

2012 köpte kommunen finansmannen Dag Landviks fastighetsinnehav i Gustavsbergs hamn för drygt 147 miljoner kronor. Det var den största fastighetsaffär kommunen någonsin gjort. Köpet ansågs strategiskt, och skulle ge kommunen en möjlighet att ta ett. helhetsgrepp kring utvecklingen av hamnen och fabriksområdet. Syftet med planarbetet var att stimulera en utveckling av området som ett kluster för konst och design. Politikerna ville stärka hamnen som en plats för kultur, handel och som mötesplats - Gustavsberg skulle bli ett kulturellt skärgårdscenter enligt den antagna "Värmdö vision 2030".

Efter många turer tog kommunfullmäktige, med 34 ja- och 16 nej-röster, trots omfattande protester, ett historiskt beslut om att sälja Dekorhuset och G-studion till fastighetsföretaget Landia och huvudägaren Jonas Ramstedt. Köpeskillingen uppgår till 23 miljoner kronor.

Beslutet kunde den nya majorteten ta efter att MP svängt och med stöd av SD. Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, är nöjd med beslutet och sa i fullmäktige att konstnärerna varit delaktiga under processen och även skrivit på ett samverkansavtal med Landia.
– Det känns fantastiskt roligt att ha haft den här processen, med så mycket insyn och inflytande från konstnärerna, och att vi tillsammans har landat med detta avtal på bordet, sa Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande i fullmäktige.

Får förlita sig på avtal
Ateljéföreningen G-studion hade utsett representanter som företrätt dem i förhandlingarna med kommunen och köparen. De har varit belagda med munkavle under förhandlingarna. I fullmäktige framkom att kommunen fått in fyra indikativa bud, förutom från Ramstedtgruppen (där Landia ingår), även från Fondex gruppen, Dick Sandberg med flera och Thule. I januari meddelade Ateljéföreningens företrädare att man inte avsåg lägga något bud.
– Vi har skrivit ett samverkansavtal med köparen och det är det vi har att förlita oss på, nu när kommuen väljer att sälja. I det står bland annat att köparen ska hålla rimliga hyror och att vi ska ha gemensamma diskussioner om hur renoveringen ska gå till. Vi hoppas att ateljéerna blir kvar, säger Linn Sjöstedt, ledamot i Ateljéföreningens styrelse, som varit med och tagit fram avtalet.

Den här försäljningen är den första av flera försäljningar av kommunala fastigheter som väntar.
– Vi har en unik möjlighet, i och med att kommunen äger och förvaltar flera fastigheter med stort kulturellt värde som bär vår lokala historia. Att då lite hafsigt och slarvigt avyttra ett efter ett utan garantier för att verksamheterna där får fortsätta, anser vi är ansvarslöst, sa Liv Simonsen, V, på fullmäktigemötet.

Ingen respit
De konstnärer som bildat en konstnärsstiftelse och vädjat om en respit för att undersöka möjligheten att köpa fastigheterna fick kalla handen. Under fullmäktigemötet framkom även information om att de haft kontakt med en ny, tung intressent som var beredd att köpa fastigheterna. Gruppen ska också ha bett om ett möte med majoritetens fullmäktigegrupp, men fått nej. Med anledning av det vädjade, ledamoten Lars Bryntesson, S, till fullmäktige om en återremiss. Även han fick kalla handen av Deshira Flankör som menade att man var tvungen att fatta beslut nu på grund av akuta renoveringsbehov.

I ett Facebookinlägg senare på kvällen skrev Deshira Flankör "Nu är beslutet fattat i fullmäktige! Det här blir en win-win situation för alla. Äntligen får fastigheterna det underhåll och utveckling de förtjänar, konstnärerna fina ateljéer och kommunen kan fokusera på investeringar som hör till kärnverksamheten."

Det var 2012 som Värmdö kommun gjorde sitt största fastighetsköp någonsin när man köpte Dag Landviks fastighetsinnehav i Gustavsberg. Syftet var att fullfölja Landviks vision om Gustavsbergs hamn som ett kulturcenter.

I en kommentar på Facebook skriver LG Nilsson, som var med och hjälpte Dag Landvik för att skapa ett kulturcentrum: "Det skär i hjärtat. För vi står inför en tragisk kulturskymning. Gustavsbergs hamn, som skulle ha kunnit bli så bra."

Texten uppdaterad 29 mars kl 16:10