Värmdö Publicerad 15:40, 16 juli 2020

• "Så här får det inte gå till" • Anna Lipinska, KD: "Har aviserat beslutet tidigt"

87-åriga Maj-Lis Turpini får ingen hemtjänst av Värmdö. Detta trots att regeringen sagt att kommuner inte får neka sommarboende hemtjänst och trots att hennes hemkommun beviljat och betalar för insatsen.

Det var på midsommarafton som Brommabon Maj-Lis Turpini gjorde sig illa.

­– Jag ramlade från soffan med huvudet före, och knäskålen slog i tv-bordet, och det gjorde så attans ont, säger hon.

I väntan på sin son Micael Turpini försökte hon hasa sig till badrummet med en stol.

– Det skulle jag ju inte ha gjort. Jag ramlade igen och gjorde illa handleden. Då tänkte jag vad gör jag nu, Micael har ju ingen nyckel, säger hon.

När sonen kom fram hade Maj-Lis hasat sig fram till dörren och kunde räcka ut sina nycklar genom brevinkastet, men lyckades då också skada ryggen. På sjukhus konstaterades att hon krossat höger knäskål i två delar, brutit vänster handled och var svullen i ryggen. Hon opererades och efter drygt en vecka ansågs hon medicinskt färdigbehandlad.

– De sa att hon skulle åka hem, och att hon behövde fullständig hemhjälp. Men vi kände att det kändes oroligt att ha många olika personer springande hos mamma nu med covid-19, säger Micael.

Maj-Lis har normalt ingen hemtjänst. Efter att familjen diskuterat hur man skulle göra beslutades att Maj-Lis skulle ansöka om hjälp med personlig hygien, och att sonen skulle hjälpa henne med allt annat. Det krävdes att hon flyttade hem till honom i Gustavsberg.

– Det hade blivit katastrof om mamma varit hemma ensam. Och jag hade inte kunnat arbeta hemma hos mamma, hon har ju inte ens internet, säger Micael.

Den 30 juni beviljade Bromma stadsdelsförvaltning Maj-Lis hjälp med hygien morgon och kväll, samt dusch en gång i veckan. Dagen efter fick staden i ett mejl besked av Värmdö att man inte utför hemtjänst åt personer som tillfälligt vistas i kommunen. Något formellt beslut fick man dock aldrig.

– Mamma är ju inte någon sommargäst. Jag kan, trots att beslutet är olagligt, fatta grundtanken kommunen har — att man inte kan hjälpa folk som åker ut för att sköta sina hus och tomter — men jag kan inte fatta det i denna situation. Vad kan räknas som mer synnerliga skäl än detta, säger Micael.

Maj-Lis är mest ledsen.

– Det är en stor besvikelse. Hade jag inte ramlat hade jag kunnat njuta av sommaren, pysslat om mitt citronträd och blommor på balkongen, säger hon.

Nu har hon fått hjälp av familjen med att överklaga kommunens beslut till Förvaltningsrätten och Kammarrätten, och har även anmält saken till JO och IVO.

– Hon begär ju ingenting egentligen, lite hjälp med hygienen. Det som gör mig mest förbannad är att det är min mamma som måste överklaga kommunens olagliga beslut, som staten sagt är fel. Det är inte staten som agerar. Det är så kafkaliknande, så absurt, att man måste nypa sig själv i armen för att se att man är vaken, säger Micael.

Charlotta Westling

 

Anna Lipinska: ”Har aviserat beslutet tidigt”

Anna Lipinska, KD, konstaterar att det är olyckligt att individer kommer i kläm.
– Men vi aviserade beslutet tidigt så man kan planera sin sommar, säger hon.

I april tog vård- och omsorgsnämnden beslut om att neka sommargäster hemtjänst, ”förutom vid synnerliga skäl”. Flera personer har sedan dess överklagat kommunens avslag. Värmdö är också en av de kommuner som, hos regeringen, begärt en tillfällig ändring av socialtjänstlagen för att kunna säga nej till sommarboende. Något även en majoritet i riksdagen velat. Men regeringen har sagt nej, med hänvisning till att det krävs en grundligare analys.

Anna Lipinska, KD, ordförande i nämnden, vill inte kommentera enskilda ärenden, men säger:

– Jag tycker självklart det är olyckligt när enskilda individer kommer i kläm, men i och med att vi aviserade beslutet så tidigt så har man ju kunnat planera sin sommar vid tillfällig vistelse.

Vad räknas som ”synnerliga skäl”?

– Det är en verksamhetsfråga och det görs enskilda bedömningar. Men exempel som nämnts är brand i eget boende eller våld i relation.

Hur ser du på risken att kommunen kan få fel i högre instans?

– Det vet jag inte. Frågan ligger inte hos oss, domstolarna får komma med sina utlåtanden först.

Malin Marcusson, kommunikatör på Stockholms stadsledningskontor, säger att staden informerar de som beviljats hemtjänst att vistelsekommunen kan komma att neka verkställighet, men i övrigt att staden inte kan göra så mycket mer.

– Vi kan inte ha en åsikt om hur kommuner gör generellt. Vi kan bara förhålla oss till och konstatera att kommunerna gör olika bedömningar, och det Stockholms stad gör är att vi följer lagstiftningen, säger hon. 

Frågan har prövats rättsligt

• Enligt socialtjänstlagen får en vistelsekommun inte neka tillfälliga besökare hemtjänst. Men en hemkommun har möjlighet att inte bevilja sina invånare hemtjänst i andra kommuner. Sveriges kommuner och regioner, SKR, hjälper nu sommarkommuner att neka hemtjänst.

• Frågan har prövats av Förvaltningsrätten i Göteborg, som fastslagit att kommuner inte kan välja om de ska följa lagen eller inte. I torsdags kom ett nytt avgörande från Kammarrätten i Göteborg, där det konstateras att hemkommunen inte kan avslå en ansökan om hemtjänst med hänvisning till att en annan kommun inte kommer att verkställa insatsen.