Nekad hemtjänst för Maj-Lis blir riksdagsfråga

Maj-Lis Turpini. FOTO: RYNO QUANTZ
Värmdö Publicerad 14:02, 22 juli 2020

• SD kräver svar från socialministern

87-åriga Maj-Lis Turpini nekades hemtjänst av Värmdö kommun. Nu kräver SD:s Markus Wiechel, med anledning av NVP:s artikel, svar av socialminister Lena Hallengren, S.

I artikeln sa Lena Hallengren att hon hoppas att kommunerna kan lösa frågan genom dialog, trots att regeringen sagt att de inte får neka hemtjänst åt sommarboende. Men hon svarade inte på om enskilda ska behöva strida för att få hemtjänst som de enlig lag har rätt till, eller om hon avser vidta några åtgärder mot kommunerna. Hon svarade heller inte på NVP:s fråga hur hon ser på att Sveriges kommuner och regioner, SKR, stödjer kommuner att neka hemtjänst.

– Jag noterade att ni aldrig fick svar på en rad frågor. Mycket tråkigt. Av den anledningen har hon fått en så kallad skriftlig fråga från undertecknad, skriver riksdagsledamoten Markus Wiechel i ett mejl till NVP.

Han tycker att det blir ”oerhört märkligt om regeringen då inte på något sätt bistår kommunerna att lösa den svåra situationen”. Nu vill han veta om Lena Hallengren avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att kommunerna kan erbjuda hemtjänst till tillfälliga besökare, eller om hon menar att enskilda äldre ska behöva strida för att få hemtjänst som de enligt lag har rätt till. Markus Wiechel vill också veta hur hon ser på att SKR rekommenderar kommuner att neka hemtjänst.