Nej till sänkt sommarfart på Saltarövägen

Saltaröskylten. FOTO: JENNY FREJING
Värmdö Publicerad 15:10, 25 januari 2023

• ”Vägens utseende gör hastigheten självreglerande”

En ansökan om att sänka tillåtna hastighet på Saltarövägen (länsväg 669) från 70 till 50 kilometer i timmen under juni, juli och augusti har avslagits av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen lutar sig mot Trafikverkets remissvar, där det står att även om sikten är skymd och trafiken tät sommartid så anser man inte att vägen avviker väsentligt från andra liknande vägar i liknande områden i länet. Man anser istället att vägens utseende gör hastigheten självreglerande.


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x