Nej till plan för fungerande äldrevård

Igår sa majoriteten och Anna Lipinska nej till förvaltningens plan för en fungerande äldrevård på Gustavsgården.
FOTO: Jenny Frejing och Kristdemokraterna
Värmdö Uppdaterad 11:55 15 maj 2019

Igår kväll sa Majoritet för Värmdö nej till den föreslagna handlingsplanen för att få en fungerande äldrevård på Gustavsgården.
– Att göra om samma sak och förvänta sig ett annat resultat är definitionen på dårskap, skriver Anna Lipinska, KD, i ett mejl.

Problemen på Gustavsgården fortsätter. Anna Lipinska, KD, ordförande i vård- och omsorgsnämnden har sagt att inga fler får dö på grund av bristande omvårdnad. I veckan kom dock ny information om flera allvarliga incidenter på Gustavsgården. Bland annat ytterligare ett dödsfall och en fallskada, som tidningen Mitt i Värmdö rapporterat om.

I förra veckan föreslog socialchefen Anne Lundkvist bland annat en satsning på rekrytering och kompetensutveckling av personal och chefer. För att klara satsningen och patientsäkerheten behövs 5,2 miljoner kronor, varav 2,3 miljoner i år.

Men igår sa Majoritet för Värmdö nej till förslaget, istället återremitteras handlingsplanen med sex röster för och fem emot. I sitt pressmeddelande skriver Majoritet för Värmdö att organisationsutmaningarna har pågått under lång tid och att gedigna satsningar och organisationsförändringar har skett i många omgångar utan att nå bestående resultat. "Trots att chefsled har bytts ut tidigare samt professionella konsulter anlitats kvarstår utmaningarna", skriver de.

– Gustavsgårdens fortsatta verksamhet ska bygga på en säkrad kvalitet enligt oss. Omfattande insatser har skett i väldigt många år och vi kan inte fortsätta i samma spår där rutten lyder insatser-handlingsplan-återfall. Nu gäller det att vi vänder på alla stenar och vågar ifrågasätta allt, säger Anna Lipinska.

M har föreslagit en privatisering av boendet för att lösa problemen, något även KD öppnat för.
– När det inte finns politiskt stöd för att låta aktörer som är specialiserade på vård och omsorg att ta över driften så ska vi kunna presentera något vi inte har gjort tidigare. Att göra om samma sak och förvänta sig ett annat resultat är definitionen på dårskap, skriver Anna Lipinska till NVP.

Nu måste handlingsplanen göras om. Majoriteten har beslutat att en rad punkter måste besvaras senast i juni. Bland annat vill man att förvaltningen ska redovisa hur man säkerställer adekvat personal, fast anställd personal och kontinuitet i bemanningen. Man vill också veta om det finns andra faktorer som kan underlätta styrningen, exempelvis driftsformen av restaurangen.

Majoriteten ger också förvaltningen i uppdrag att utvärdera om nuvarande hälso- och sjukvårdsorganisation, som de så sent som ifjol beslutade skulle omorganiseras, fungerat väl. Och om Gustavsgårdens C-hus är en lämplig byggnad för att driva särskilt boende. Senast i oktober ska de frågorna vara besvarade.

Henrik Paulsen, S, andre vice ordförande i nämnden, menar att handlingsplanen varit genomförbar och är kritisk till beslutet.
– Hur kan majoriteten så offentligt blotta sin oförmåga i att styra och leda? Dessutom är det anmärkningsvärt att förvaltningen desavoureras så offentligt som den nu gjordes. Bidrar det till framgång i arbetet med att få ordning på Gustavsgården? Så klart inte, säger han och fortsätter:

– För oss var det mycket viktigt att planen skulle antas, för att förvaltningen ska kunna påbörja det långsiktiga förbättringsarbete som de upptäckta missförhållanden kräver. Vi ser den framtagna handlingsplanen som mycket seriös, tillräcklig och genomförbar med tillägget att den bör revideras efter det att samverkan skett med de fackliga organisationerna, samt att brukare och anhöriga fått komma till tals. Och vi ser återremissen som en onödig fördröjning i att starta det långsiktiga arbetet och en obehövlig spricka mellan politiken och förvaltningen. Vi får hoppas att förvaltningen inte tappar sugen av den dåliga och oprofessionella behandling de utsatts för.