FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Samuel ”YoungG” Xavi (till höger i bild) brukar sedan ett par år tillbaka komma till Gurrabergs musikstudio några dagar i veckan för att producera afrobeat, dancehall och reggae. Han berättar att han fått mycket hjälp av personalen och tycker att det är tråkigt att Gurraberg planeras läggas ner. Till vänster i bild: Martin Andersson, kulturproducent.

Nedläggning hotar
Gurraberg — för dyrt

Värmdö 08:02 | 12 februari 2019

Efter åtta år sjunger ungkulturhuset Gurraberg på sista versen. Hyran på 2,5 miljoner om året är för hög, samtidigt som ansvarig nämnd måste spara pengar. Nu är avtalet uppsagt, och planen är att lägga ner verksamheten till sommaren.

2011 öppnade Gurraberg i lokalerna ovanpå Coop i Gustavsbergs centrum — en satsning på 3,4 miljoner för kommunen det året.

Till en början var målgruppen 16-25-åringar, men den nedre gränsen ändrades snart till 13 år, eftersom för få besökare i de äldre grupperna lockades dit.

På Gurraberg kan unga utöva musik, film, dans och konst utan kostnad. Dessutom hålls kursverksamhet i lokalerna, och utomstående aktörer kan hyra in sig.

Men hyran för kommunen har hela tiden varit hög. I år är den uppe i 2,5 miljoner, samtidigt som ett sparkrav på en halv miljon vilar över kultur- och fritids­nämnden och budget­ramen för nämnd­en inte har ökat jämfört med 2018. Dessutom har det planerade kulturhuset i hamnen, dit verksamheten var tänkt att flytta, skjutits på framtiden.

”Går inte att rättfärdiga”
Allt detta har lett fram till att Gurraberg med all sannolikhet läggs ner i sommar. Hyresavtalet är uppsagt och går ut i september.

– Vi har en hyra som vi inte kan rättfärdiga i budgeten, säger Fredrik Nornvall, kultur- och fritidschef i Värmdö.

Han värjer sig samtidigt mot ordet ”nedläggning”.

– Verksamheten kommer att fortgå bland annat på Värmdö kulturskola, på fritidsgårdarna och i Runda huset. Vi har också skapat ersättningslokaler och håller fortfarande på med det. I december invigdes två nya danssalar, fem nya musikrum och ett större musikrum i en annan fastighet i centrum, säger han.

I dagsläget saknas ersättningslokaler för Gurrabergs teaterlokal, replokaler, ­musikstudio och keramiksal. Lokaler för keramik och musikstudio kommer dock att ersättas, enligt Fredrik Nornvall. Han konstaterar att Gurraberg inte har blivit så välanvänt som man hoppats på.

Nyttjas av 500 i veckan
– 2015 gjordes en utredning som visade att varje besök kostade 1 100 kronor för kommunen. Så det här är ingen ny diskussion. Vi har funderat i flera år på om det är rätt att lägga så mycket pengar på Gurraberg. Det blev ju inte riktigt som man tänkt sig.

Martin Andersson, kultur- producent på Gurraberg, säger att omkring 500 personer i veckan nyttjar lokalen i dag.

– Jag tror att Gurraberg spelar en jätteviktig roll. Det är en fantastisk plats för människor som annars kanske inte skulle ha råd att hyra lokaler. Så det är så klart jätte­tråkigt att vi måste lägga ner, men det finns inget alternativ.

Formellt nedläggnings­beslut fattas när kultur- och fritidsnämnden på sitt möte i dag, tisdag, ska fastställa sin detaljbudget för 2019.

De anställda på Gurraberg ska, enligt Fredrik Nornvall, få behålla sina jobb i kommunen.

 

S: ”Känner förstås en oro över detta”

– För mig är det viktigt att vi följer upp saker för att se om det blev som vi hade tänkt. Det säger Jasmin Farid, M, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Sedan årsskiftet är Jasmin Farid ordförande i nämnden, som i dag tar ställning till förslaget om att lägga ner Gurraberg.

Hur ser du på att Gurraberg läggs ner av ekonomiska skäl?
– Det handlar om att använda de resurser vi har på bästa sätt. Värmdö satsar varje år på ett brett utbud av kulturaktiviteter för barn och unga. Samtidigt måste vi vara öppna för förändringar.

Sedan 2011 har kommunen lagt minst 30 miljoner på Gurraberg, i hyres- och ­ ­personalkostnader. Har det varit en felsatsning?
– För mig är det viktigt att vi följer upp saker för att se om det blev som vi hade tänkt. Ungas intressen ändras också och vi är i behov av att följa de trenderna och skapa nya mötesplatser.

S har i en interpellation frågat Jasmin Farid hur ungdomar ska få fortsatt tillgång till liknande kostnadsfri verksamhet.

”Varit till gagn för unga”
– Det fria skapandet och utövandet på Gurraberg har varit till gagn för många unga. Vi känner förstås en oro över detta, säger oppositionsrådet Mikael Lindström, S.

Jasmin Farid säger att det redan i dag finns kostnadsfri kulturverksamhet bland annat inom Värmdö kulturskola.

– I budgeten som vi ska besluta om i nämnden ingår förstärkningar av fritidsgårdsenheten. Vi höjer dessutom ersättningen till kulturskolan, som tar över delar av den öppna kulturverksamheten som erbjudits på Gurraberg, säger Jasmin Farid.