FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Germund, Görel

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
19 juni 2019

Felmedicinering orsakade
dödsfall på Gustavsgården

Värmdö 15:35 | 28 mars 2019

En av de nya incidenter som föranlett den senaste tidens turbulens på Gustavsgården är ett dödsfall orsakat av felmedicinering. Det bekräftar Värmdös socialchef för NVP.

NVP har de senaste dagarna rapporterat om de uppdagade bristerna på det kommunala särskilda boendet Gustavsgården, som fått till följd att enhetschefen slutat och att kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, tillfälligt har gått in i hennes ställe.

Hittills har kommunen inte velat gå ut med så många detaljer om de nya incidenterna, som skett i närtid, på boendet. Men nu bekräftar socialchefen Anne Lundkvist för NVP att ett av dem handlar om en person som avlidit.

– Av sekretesskäl kan jag inte gå in på några detaljer, men jag kan tyvärr bekräfta att det handlar om fallolyckor som kan ha orsakats av bristande tillsyn, utebliven rapportering av avvikelser samt felmedicinering på grund av att medicin inte hanterats korrekt. I samband med felmedicineringen så har tyvärr en person avlidit, vilket jag djupt beklagar. Separata utredningar pågår utifrån varje händelse, skriver hon i ett mejl till NVP.

I tisdags hölls ett extrainsatt nämndmöte om situationen. Utifrån det som framkom där ifrågasätter Henrik Paulsen, S, andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden, om Gustavsgården varit patientsäker de senaste åren.

– Detta har pågått sedan 2016, då MAS först larmade om bristande patientsäkerhet på Gustavsgården, vilket nämnden fick reda på våren 2017. I början av 2018 var patientsäkerheten, enligt MAS, återställd, men ungefär samtidigt skedde det tidigare uppmärksammade dödsfallet. Så det var inte patientsäkert för den personen i vart fall, säger han och fortsätter:

– I en välfungerande verksamhet ska något sånt här aldrig inträffa. Patientsäkerheten ska kunna garanteras.

Anna Lipinska, KD, ordförande för vård- och omsorgsnämnden, säger att hon i nuläget inte kan bedöma hur patientsäkerheten sett ut de senaste åren.

– Men den senaste patientsäkerhetsberättelsen antydde inget som skapade oro hos mig. Så jag är väldigt överraskad av de här händelserna, säger hon.

Är du alltså kritisk mot hur detta hanterats av tjänstemännen?

– Nej, jag är inte kritisk mot tjänstemännen. Men man måste kunna lita på patientsäkerhetsberättelsen. Vi får fundera på om vi ska följa upp sånt här på andra sätt.

Om två veckor ska ytterligare ett extrainsatt nämndmöte hållas, på Anna Lipinskas initiativ.

– Jag vill ha en ordentlig genomlysning av händelserna, för jag har inte fått all information än. Vi väntar även på en grundlig rapport om händelserna och om vad vi bör göra, men den kommer att färdigställas längre fram.

På gårdagens kommunfullmäktigemöte vållade situationen på Gustavsgården mycket debatt. Flera frågor ställdes i ämnet. Socialdemokraterna undrade bland annat, i en interpellation, hur nämnden ska finansiera de åtgärder som krävs för att återställa patientsäkerheten.

Enligt Anna Lipinska ska en uppskattning av kostnaderna presenteras på nästa ordinarie nämndmöte, i slutet av april.

– Sedan får vi fundera på hur vi ska lösa detta, säger hon.