FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
23 augusti 2019

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna Lipinska, KD.

”Utmanande arbete” att få Gustavsgården på rätt köl

Värmdö 14:36 | 12 juni 2019

• Ny handlingsplan har godkänts • ”Går inte att vrida och vända på mer”

Några av punkterna i handlingsplanen

• En omorganisation av vård- och omsorgsavdelningen
• Rekrytering av flera nya chefer
• En kartläggning av kulturen inom personalgruppen
• Kompentensutveckling av personalen
• Utveckling av samarbetet inom hela boendet.

Handlingsplanen för utvecklingen av problemtyngda Gustavsgården har godkänts. Men att genomföra den blir ett mycket utmanande arbete, enligt förvaltningen.
– Nu är det fullt fokus framåt, säger Anna Lipinska, KD.

Problemen på Gustavsgården med bland annat bristande patientsäkerhet har under våren varit en följetong i NVP. Efter flera allvarliga incidenter, däribland dödsfall, fick enhetschefen för några månader sedan sluta.

I maj presenterades en handlingsplan för vård- och omsorgsnämnden, som underkände den och skickade tillbaka den till tjänstemännen.

Nu har en utökad version av planen skrivits, och i förra veckan godkändes den av nämnden. Åtgärderna beräknas kosta 2,3 miljoner, vara 1,2 miljoner är konsultkostnader i avvaktan på nya gruppchefers tillträde.

Socialdemokraterna yrkade på nämnden att handlingsplanen skulle godtas. Dessutom ville de att planen skulle uppdateras efter det att samverkan och dialog skett med personalen och de boende, men det yrkandet röstades ned.

– Det är bekymmersamt att majoriteten inte förstår värdet av att samverka med personalen och de boende. I andra organisationer förstår man att det är viktigt att ha personalen och ”kunderna” med sig vid förändringar. Men på Värmdö vill man hålla dem på armlängds avstånd. Det bådar inte gått för handlingsplanens möjlighet till framgång, säger Henrik Paulsen, S, andre vice ordförande i nämnden.

Anna Lipinska, KD, ordförande i nämnden, tror dock att planen kan fungera.
– Nu måste förvaltningen få lugn och ro och utrymme att visa vad den går för, så får vi i nämnden följa upp deras arbete noggrant.

Det anges i handlingsplanen att det blir ett ”mycket utmanande arbete” att genomföra den. Tror du också det?
– Ja, absolut. Men de senaste månaderna har vi analyserat och grottat i det som har hänt. Det går inte att vrida och vända på det mer. Nu är det fullt fokus framåt.

För några veckor sedan presenterade Anna Lipinska och kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, en egen rapport, där deras tankar om att restaurang Trallen och föreningen Guldkanten kan ha negativ inverkan på Gustavsgården, väckte många reaktioner.

I den nya handlingsplanen anges att restaurangen kan behöva skötas av någon annan än boendets ledning. Anna Lipinska konstaterar att inget ännu är beslutat i frågan.
– Vi vill inte ha bort Guldkanten, och det finns inget skarpt förslag, utan vill bara få frågan genomlyst för att se hur boendet kan drivas på bästa sätt. Vi har gett i uppdrag till förvaltningen att komma med skarpa förslag om det till hösten.