Munkmoraskolan föreslås läggas ner — men fyrorna kan få gå kvar på Ekedal

Protesterna hjälpte inte. Nu går Majoriteten vidare med planen att lägga ner Munkmoraskolan. FOTO: JENNY FREJING
Värmdö Publicerad 15:01, 30 oktober 2020

• Marginella förändringar i Majoritetens förslag

Munkmoraskolan kommer att läggas ner. Det står klart efter Majoritet för Värmdö presenterat sitt nya samlokaliseringsförslag. Trots föräldraprotester syns bara marginella förändringar i nya skolförslaget.

Sent igår torsdag blev Majoritet för Värmdös samlokaliseringsförslag för Värmdös skolor offentligt.

Jämfört med det förslag som presenterades för föräldrarna och på kommunens hemsida den 22 september är det marginella förändringar.

Detta trots omfattande protester från föräldrar, personal och fack, ett informations- och dialogmöte, ett flertal separata dialogmöten mellan de politiska partiernas företrädare och föräldrar, e-förslag samt namninsamlingar.

Förslaget i korthet:

• Munkmoraskolan föreslås läggas ner. Alla elever flyttas till Ekedalsskolan den 1 juli 2021.

• Däremot föreslås inte årskurs 4 i Ekedalsskolan flyttas till Kvarnbergsskolan.

• Farstavikens skola återgår till att bli två egna skolenheter från läsåret 2021/2022. Ekedalsskolan för årskurs F-4 och Kvarnbergsskolan för årskurs 5-9.

• Minimunkis förskola flyttas till närliggande förskolor från augusti 2021. Tidigare har nämnts Munkmora förskola. Hyresavtalet sägs upp. Samtidigt föreslås att man ska utreda renovering av Minimunkis lokaler och ”passande välfärdsverksamhet” som ska in i Munkmoraskolans lokaler. Efter renovering kan Minimunkis flyttas tillbaka. På sikt kan även Jungmannens förskola komma att flyttas dit.

• Kottens och Farstaborgs förskola läggs som planerat ner. Barnen flyttas till närliggande förskolor från augusti 2021. Hyresavtalen sägs upp.

• Lokattens förskola som skulle ha flyttat till Haghulta, flyttas ”när lämplig ersättningsförskola tagits fram”.

• Blåsippans förskola läggs ner, verksamheten ska flyttas från 1 juli 2022 till närliggande förskolor. Tidigare har Labyrinten nämnts.

• Samtliga barn garanteras företräde till plats på vald förskola.