Värmdö Publicerad 08:30, 31 oktober 2020

• Majoriteten vill bygga särskilt boende på skolans tomt • Förskola ska in i skolan

Gustavsgården kan komma att flyttas till Munkmoraskolan. Majoritet för Värmdö vill bygga det nya särskilda boendet på skoltomten. Dessutom vill man renovera skollokalerna för Minimunkis och Jungmannens förskola.
Vi ser en förskola och ett äldreboende som en möjlig win-win-win-situation, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Gustavsgården ska, som NVP berättat, avvecklas. Först ut att lämna lokalerna blir de boende i C-huset. De ska flyttas till det planerade privata äldreboendet i Pilhamn på Ingarö.

Samtidigt ska ett nytt särskilt boende, som ska drivas i kommunal regi, byggas.

Nu vill Majoritet för Värmdö utreda om det nya särskilda boendet kan byggas i Munkmora, i närheten av Minimunkis förskola. Fastigheten där skolan är belägen medger ytterligare byggrätt.

Dessutom vill man utreda en renovering av Minimunkis lokaler, och om ”passande välfärdsverksamhet” kan rymmas i Munkmoraskolans lokaler. Förskolans lokaler sägs upp. Ett förslag är att, efter renovering, flytta tillbaka Minimunkis och flytta in Jungmannen.

”Ett äldreboende kommer inte att kunna inrymmas i Munkmoraskolans lokaler men vi ser möjligheter att det kan rymmas i närområdet. Därför vill vi utreda om den renoverade förskolan Minimunkis och ett helt nytt särskilt boende kan lokaliseras i närheten av varandra” skriver majoriteten i ett pressmeddelande.

– Vi ser en förskola och ett äldreboende som en möjlig win-win-win-situation. Vi löser problemet med överkapacitet på skolor, vi löser problemet med ändamålsenliga lokaler på förskolor och vi löser problemet med nya lokaler för ett särskilt boende, säger Deshira Flankör i pressmeddelandet.

Majoriteten ser många samordningsvinster, dels skulle förskolan och äldreboendet kunna ha ett gemensamt tillagningskök, men också ett utbyte och samarbete.

– Möjligheten att ha ett särskilt boende och en förskola i närheten av varandra har stora fördelar. Äldre och barn får mötas och generationsgränserna suddas ut, säger Anna Lipinska, KD, vård- och omsorgsnämndens ordförande, i pressmeddelandet.

Ni ska samlokalisera Minimunkis och säger upp hyreskontraktet för lokalerna, samtidigt ska ni utreda renovering av Minimunkis lokaler och flytta in Jungmannen dit. Hur går det ihop?
– Uppsägningen är bara en teknikalitet mellan två nämnder. Vi äger fastigheten och det är utbildningsnämnden som säger upp yreskontraktet. Både lokalerna för Minimunkis och Jungmannen behöver underhållas oavsett vad vi använder dem till. Därför vill vi utreda renovering av Minimunkis lokaler och se om dessa två förskolor kan vara i samma byggnad. Något beslut om Jungmannen tas däremot inte nu, säger Deshira Flankör.

Tycker ni det är rätt att barnfamiljerna i Munkmora får betala priset för bristfälligt underhåll och patientsäkerhet på Gustavsgården?

– Vi hade behövt samlokalisera skolans verksamheter oavsett våra lokalbehov i andra nämnder i och med att vi har för få elever vilket leder till tomma lokaler. Nu ser vi i politiken att vi har en tomt på drygt 32 000 kvadratmeter, samtidigt som vi behöver bygga ett nytt särskilt boende med lokaler som lämpar sig till verksamheten och då är det inte fel att utreda om det nya äldreboendet kan placeras där, säger Deshira Flankör.


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x