FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Daniel Eriksson förvånas över att det är billigare att beställa jourtömning än en ordinarie slamtömning dagtid. ”Jag tycker att det är märkligt”, säger han.

Miljövänlig slamlösning
blir dyr för Värmdöbor

Värmdö 08:08 | 22 januari 2019

Värmdö kommun är positiv till nya miljövänliga avloppslösningar. Samtidigt har man infört en tvingande tömning och taxa som gör de miljövänliga reningsverken dyrare för Värmdöbon.

De senaste åren har Värmdö kommun arbetat med att inventera alla enskilda avloppsanläggningar. Ett arbete som ska vara klart 2022. Orsaken är att många anläggningar inte uppfyller miljökrav, påverkar Östersjön och bidrar till övergödning. Hittills har man hunnit med 10 805 av 15 000 avlopp.

Det har gjort att många Värmdöbor fått byta ut äldre avlopp mot mer miljövänliga. En av dem är Daniel Eriksson och hans familj i Stavsnäs. De hade tidigare en sluten tank och en trekammarbrunn, som de bytt mot ett minireningsverk.

– Kommunen var här för ett eller två år sen och inventerade alla småhus, många fick underkänt och många har skaffat reningsverk. Kommunen är positiva till minireningsverk och sen började folk investera. Det är ju en stor kostnad för många, mellan 250 000 och 350 000 kronor. För oss är det en investering och eftersom jag gjorde grävarbetena själv blev det inte lika dyrt, säger Daniel Eriksson.

Men glädjen med den nya anläggningen blev kortlivad. För parallellt har kommunen upphandlat en entreprenör för hämtning av slamavfall, och infört en differentierad taxa. För familjen Eriksson, vars reningsverk rymmer tre kubikmeter, innebär det att de nu får betala betydligt mer mot tidigare, 5 614 kronor för en vanlig tömning. En motsvarande tömning av en tank/slamavskiljare kostar 1 108 kronor. 

– Kravet är att tömma reningsverket minst en gång per år, men nu är en av oss hemma och då behöver vi tömma två gånger per år. Tidigare fick vi beställa tömning av vem vi ville, men nu får vi inte välja någon annan än den entreprenör kommunen upphandlat, säger Daniel Eriksson.

Det var i samband med ett stopp i den nya anläggningen i december, som familjen upptäckte något märkligt. Eftersom det inte går att beställa jourtömning via kommunen fick Daniel Eriksson ringa en annan entreprenör. De tog 4 214 kronor för en jourtömning inklusive tippavgift och påfyllning av vatten.

– Hur kan det bli billigare att beställa jourtömning efter arbetstid från en entreprenör, än en vanlig tömning enligt den fasta taxan dagtid? Ingen på kommunen kan svara. De säger att det är så komplicerat, att det behövs särskilda bilar som är dyrare. Men det tar inte längre tid att tömma ett minireningsverk än en tank eller trekammarbrunn, det gjorde Cija Tank under timmen, och det är ju samma bilar som kör.

Han fick veta att om han fyllde på reningsverket med vatten själv så kunde ha få den lägre slamavskiljartaxan. Han ringde då och frågade vad den andra entreprenören tog betalt för vatten.

– De trodde först jag skojade. Enligt dem kostar vattnet 35 kronor per kubik, alltså 105 kronor för tre kubik. Det skulle innebära att tömningen av reningsverket kostar 5 500 kronor.

Efter upptäckten började Daniel undersöka vad andra kommuner tog betalt.  Det visade sig att Värmdö sticker ut. 

– Om det i hela landet i övrigt kostar runt 3 200 kronor, det dyraste jag hittade var 3 800, och sen kommer Värmdö kommun och tar 5 600 kronor för samma tjänst. Det är ju ingen rim och reson.

– Som jag förstår är den vanliga slamavgiften i paritet med andra kommuners, men vi betalar ett tillägg för minireningsverk som ingen kan förklara. Jag fattar inte hur upphandlingen är gjord och varför kommunen låser oss till en dyrare lösning. Jag tycker det verkar vara en dålig upphandling och jag  tror någon täljer guld med pennkniv, säger Daniel Eriksson.

Charlotta Westling

 

Kommunen kan inte motivera höga priser

Kommunens VA-enhet kan inte förklara prisskillnaderna men ser inte någon risk för att man betalat för mycket för upphandlingen.

VÄRMDÖ. Förra året sjösattes kommunens nya upphandlade slamentreprenad med Miljövision. Kontraktet är värt drygt 55 miljoner kronor och avtalet gäller 2018-2022 med option på ytterligare två år. Samtidigt har kommunen höjt slamtaxan med fem procent 2018. I år kommer den att höjas lika mycket, och ytterligare sex procent de kommande två åren. 

– Tidigare har hämtning av minireningsverk inte upphandlats av kommunen utan fastighetsägare fick kontakta entrprenören själv och då gällde timtaxa. Då blev det också väldigt mycket diskussioner om de olika priserna. Eftersom antalet minireningsverk ökat stadigt de senaste åren så valde kommunen att handla upp denna tjänst, säger Majken Elfström, VA- och renhållningschef.

Varför är det dyrare att tömma minireningsverk än andra lösningar?

– För vissa minireningsverk krävs det mycket mer tid och arbete för entreprenören och ibland en kombibil som både kan tömma och ha vatten med sig. De flesta minireningsverk är komplicerade, tömning måste ske i rätt ordning för att elektroniken i anläggningen inte ska gå sönder. Vilken typ av tömning som krävs beror på fabrikat och är inte något vi kan styra över.

Majken Elfström kan inte svara på varför det blev billigare att göra en jourtömning än en ordinarie tömning för familjen Eriksson.

– De är de enda som frågat under alla år vi haft minireningsverk. Det går inte att svara på, det kan ju bero på om de tömde hela reningsverket eller inte och om de fyllde på med vatten eller ej. Men annars vet jag inte.

VA-enheten kan inte svara på varför det är så stora prisskillnader mellan kommunerna, men säger att det kan bero på när upphandlingarna gjordes. Värmdö har, till skillnad från andra kommuner, ingen taxa för jourtömningar och hänvisar till upphandlad entreprenör. 

– Vi har aldrig ställts inför frågan. Tömning av minireningsverk sköts på ett helt annat sätt än slamavskiljare och slutna tankar, säger Majken Elfström.

Varför låser man fastighetsägare till den av kommunen upphandlade entreprenören?

– Det har med avfallsplanen att göra. Tidigare hade vi otroligt mycket svarttömningar, upp emot 40 procent. Folk tömde inte som de skulle eller inte alls.

Ser ni någon risk att kommunen betalat för mycket för upphandlingen?

– Nej, det ser jag inte, säger Majken Elfström.

 

Dyrare än i Nacka

· Värmdö kommun tar 4 639 kronor för hämtning av slam och påfyllnad av vatten inom åtta dagar från minireningsverk, till det kommer 325 kronor per kubik. 

· Nacka kommun tar 3 215 kronor för slamtömning av sex kubikmeter, oavsett om det är slamavsiljare, slutna tankar eller minireningsverk, man har också ett tillägg på 1 830 kronor för akuttömning. 

· I Österåker och i Vaxholm får man betala 1 800 kronor för en tömning av upp till tre kubik inom sju arbetsdagar, och 3 700 för en akuttömning. I priserna ingår inte påfyllning av vatten.

· Har man ett abonnemang eller avtalad tömning blir det något billigare i samtliga kommuner.