”Vi måste sätta individens bästa i fokus”

Värmdö Uppdaterad 14:47 20 augusti 2019

• Inte viktigast att personerna blir kvar i Värmdö, enligt Deshira Flankör.

Det viktigaste är att de nyanlända får jobb och fast bostad — inte att de blir kvar i Värmdö, tycker kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M. 

När man har varit på flykt är det viktigt att kunna slå rot någonstans, och det är lätt att relatera till Haifaa Almatrouds situation, konstaterar Deshira Flankör.
– Men hur mycket jag än känner med henne, så är det jobbet och bostaden som styr var vi hamnar. Jag hoppas att de som av olika orsaker flyttat från Värmdö hittar långsiktigt hållbara bostäder, säger hon.
Varför kan inte Värmdö göra som Stockholm, och hjälpa nyanlända med bostad en längre tid?
– En stor anledning är bostadsbristen. Det finns inga tomma bostäder, som är bra att bo i på lång sikt, i Värmdö. Vi måste få omsättning i de tillfälliga bostäder som finns, för det kommer nya personer som anvisats hit. Och vi kan inte skapa nya, tillfälliga bostäder.
Men det kan ni väl visst?
– Ja, kan, kan vi. Men när de här reglerna kring etableringsstöd finns, då håller vi oss till dem och ser till att vi rustar de nyanlända för ett självständigt liv i Sverige, ungefär som vi gör med våra egna barn. Det är viktigt att komma ihåg att vi har många Värmdöbor som också är i stort behov av egen bostad.
Är det inte en förlust för Värmdö att människor som kommunen lagt resurser på, måste flytta just när de börjat jobba?
– Vi har investerat i människor för det svenska samhället, inte för vår egen del i Värmdö. Och vi får ta del av kompentensen från andra, som flyttar hit. Det är så det fungerar. Vi måste sätta individens bästa i fokus.