Värmdö Publicerad 18:30, 15 oktober 2019

• Anna Lipinska: "Vi ska ha personal som vill arbeta med människor"

Vård- och omsorgsnämnden har tagit beslut om en handlingsplan för Gustavgården. Målet är att boendet ska uppfylla kraven på patientsäkerhet och att omsorgen ska vara förenlig med den nationella värdegrunden för äldre.

Man har under året upphandlat en konsult med äldreomsorgskompetens till enhetschefens hjälp, anställt två gruppchefer, antsällt en paramedicinare, arbetar med att upprätta lokala rutiner och riktlinjer. En kompetensutveckling för personal pågår, samarbetet inom boendet ska utvecklas och man håller också på med en kartläggning av "kulturen" på Gustavsgården.

Anna Lipinska, KD, vård- och omsorgsnämnden har nu informerats om händelsen på Gustavsgården, men har inte läst avvikelserapporten och kan inte svara på detaljfrågor utan hänvisar till verksamhetsansvariga.

Kommunen skriver att medarbetare aktivt valt att missköta sitt uppdrag, men enligt personalen fick de lämna kvinnan på grund av larm.
Räcker tre personer för att klara vården av 16 boende?
– Det är svårt för mig att kommentera. Jag har inte läst rapporten, jag har ingen annan information än den som finns på kommunens hemsida. Det är en verksamhetsfråga, du måste fråga ansvarig chef hur man bedömer personalstyrkan i förhållande till antalet boende.

Du har tidigare sagt att ett problem är grundbemanningen, nu sparkas två anställda och en får ändrat uppdrag, är det att lösa situationen?
–  Det här säger jag utifrån den information jag har, och det är fruktansvärt, det gör ont i hela min kropp att veta detta. Om det finns andra omständigheter får jag rätta mig. Men människor som fuskar med andra människors liv de har inte plats på Gustavsgården, även om det finns en problem med grundbemanningen. Om de sedan fuskat med signering eller lämnat boende i badrummet eller något annat, det finns det inte plats för på Gustavsgården eller något annat boende där du arbetar med människor. De får gå helt enkelt. Vi ska ha personal som vill arbeta med människor och ta ansvar. Kvinnan ifråga mår dock bra efter omständigheterna.

Kan du garantera patientsäkerheten?
– Det är inte jag som kan garantera, jag måste lita på vad MAS säger. Och jag har inte fått några andra uppgifer än att patientsäkerheten går att garantera, situationen är skör, men bättre. Vi agerar utifrån vår handlingsplan, vi anställer nya gruppchefer, det sker otroligt mycket. Vi arbetar med att få rätt person på rätt ställe. Det är det jag kan säkerställa utifrån nämnden, sen måste människor ta ansvar.