Små företag — big business

FOTO: MOSTPHOTOS
Värmdö Publicerad 15:31, 22 februari 2021

• De drog in nästan 3 miljarder kronor i skatteintäkter

Både i Nacka och Värmdö är en stor andel av de sysselsatta småföretagare, mer än snittet landet i stort. Men pandemin har påverkat de flesta branscherna en hel del.
– Vi är väldigt drabbade, ­säger Amanda Thunberg från Företagarna.

Av en rapport sammanställd av organisationen Företagarna framgår att de lokala små­företagen i Nacka och Värmdö har en stor betydelse för näringslivet i kommunerna.

I Värmdö är till exempel 61 procent av samtliga jobb inom små företag. I Nacka är andelen 55 procent och de drog in 1,8 miljarder kronor i skatteintäkter under förra året, enligt Företagarna.

Amanda Thunberg, ord­förande i Företagarna i Nacka och Värmdö, ser flera förklaringar till de höga siffrorna.

– Det kan nog vara en fråga om klass. I andra delar av länet är det mer stora industrier. Vi bor, lever och verkar här och kan lättare ta emot klienter hemma, säger hon.

Utbildning och bygg störst De branscher som är stora inom småföretagande i Nacka är företagstjänster, utbildning och bygg. I Värmdö är utbildning och bygg de stora sektorerna.

Även om det fortfarande går bra för vissa, som till exempel byggbranschen, har pandemin dock påverkat mycket.

– Det här är en unik situa­tion som jag hoppas att vi inte hamnar i igen. Det är oerhört sorgligt för många då mycket blir inställt, säger Amanda Thunberg,

Hon tror att korttidspermittering har varit den stora räddningen för många, även om handläggnings­tiderna har varit bristande och framtiden är osäker.

– Vissa känner sig uppgivna, vilket leder till depression och ångest ibland. Före­tagare som inte kan jobba, inte kan ses och inte har någon inkomst tror jag blir en stor smäll under 2021.

Företagarna försöker därför planera in och locka med en hoppfull höst. Den 24 februari anordnar de en digital träff för alla företagare i kommunerna, dit 400 personer är anmälda.

– Vi måste ha ett hopp för morgondagen, även om vi inte kan lova något. Vi hoppas kunna bidra med lite glädje och pepp, säger Amanda Thunberg.

Något hon glädjer sig åt är att 28 procent av företagsledarna i Nacka är kvinnor, vilket placerar kommunen på en tredje plats i hela land­et.

– Som kvinna tycker jag det är fantastiskt roligt.

Statistik

Värmdö

Så mycket tjänade småföretagen in till kommunen i skatteintäkter: 782 miljoner kronor

Så många jobb finns i de små företagen: 9 409 (61 procent av samtliga jobb i kommunen)

Andel kvinnor bland företagsledare (2019): 21,4 procent

Andel företagare av de sysselsatta (2017): 13,3 procent (i riket 7,9 procent)

Medelålder på företagare: 51,9 år

 

Nacka

Så mycket tjänade småföretagen in till kommunen i skatteintäkter: 1,8 miljarder kronor

Så många jobb finns i de små företagen: 24 337 (55 procent av samtliga jobb i kommunen)

Andel kvinnor bland företagsledare (2019): 28,7 procent

Andel företagare av de sysselsatta (2017): 11,2 procent (i riket 7,9 procent)

Medelålder på företagare: 52,4 år


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x