FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

Malmöborna är mest nöjda med sin hemkommun utifrån ett cykelperspektiv, men Värmdöcyklisterna ger sin kommun bakläxa.

Malmö bäst, Värmdö sämst
– när cyklisterna får välja

Värmdö 14:59 | 10 december 2018

Värmdös cyklister ger kommunen bakläxa i Cykelvelometern 2018. Bäst betyg fick Malmö kommun.

Sveriges cyklister i 53 deltagande kommuner har sagt sitt - Malmöborna är mest nöjda och Värmdöborna minst nöjda utifrån ett cykelperspektiv.

Många års investeringar i säkra cykelvägar, cykelparkeringar, hyrcykelssytem och servicestationer för att få fler att cykla. Det är enligt Andreas Schönström, S, ordförande i Malmö stads tekniska nämnd, orsaken till att kommunen nu toppar listan över mest cykelvänliga kommun.

Värmdös cyklister ger däremot sin kommun bakläxa. 73 procent av Värmdöcyklisterna instämde inte eller inte alls i påståendet "min kommun är en bra cykelkommun" i Cyklistvelometern 2018. Medan 85 procent av Malmöcyklisterna instämde eller instämde helt i samma påstående.

Värmdöcyklisterna skulle inte rekommendera andra att cykla i Värmdö, de tyckte inte heller kommunen arbetar aktivt med förbättringar för cyklisterna eller att det generellt sett är tryggt att cykla i kommunen.

Otryggt för barn
85 procent av cyklisterna i Värmdö ansåg det särskilt otryggt för barn och unga att cykla i kommunen. Bilister, inga sammanhållna cykelvägar och cykling i blandtrafik angavs bland annat som det som skapade otrygghet.

Dåliga och farliga cykelvägar utgör hinder eller hindrar Värmdöbon från att cykla mer. Ömsesidig hänsyn och respekt i trafiken saknas helt eller i stor utsträckning i Värmdö enligt cyklisterna. Och drift och underhåll av cykelvägar, sköts enligt cyklisterna, inte eller inte alls vintertid.

Cyklistvelometern är en ny nationell granskning som genomförs av Cykelfrämjandet och som syftar till att låta cyklister tycka till om hur cykelvänliga de upplever sin hemkommun. Totalt har 12 642 cyklister svarat på en nätbaserad enkät. Resultat på kommunnivå presenteras enbart för de kommuner som fått in tillräckligt antal många svar. Samtliga 53 deltagande kommuners resultat presenteras sedan i en rankinglista.

Cykelfrämjandet står också bakom den antionella granskningen av kommunernas faktiska arbete med ykelfrågor, Kommunvelometern som presenterades i våras. I den placerade sig Nacka på tredjeplats.