FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Majken, Maja

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
19 maj 2019

Malma gård förbjöds att hantera avelstjurar efter en arbetsplatsolycka. Nu rivs beslutet upp.

Malma gård får
rätt om avelstjurar

Värmdö 12:12 | 20 november 2018

Kammarrätten upphäver Arbetsmiljöverkets beslut att förbjuda Malma gård att hantera avelstjurar. Beslutet är grundlöst och inte arbetsmiljörättsligt motiverat, menar domstolen.

Det var i januari 2017, efter en arbetsplats-olycka, som Arbetsmiljöverket med omedelbar verkan förbjöd Malma gård lantbruk AB att hantera avelstjurar. 

Verket ställde också krav på att alla anställda ska ha kunskap i att hantera tjurarna, att tjurarna inte delar på samma utrymme och inte står mitt emot varandra, och att det ska finnas tydliga skriftliga rutiner. Om inte bristerna åtgärdades hotade ett vite på 100 000 kronor.

Upphäver beslutet
Beslutet överklagades av Malma gård, först till Förvaltningsrätten, och sedan till Kammarrätten, som beviljade prövningstillstånd.
Nu upphäver Kammarrätten Arbetsmiljöverkets beslut i dess helhet. Kammarrätten bedömer sammantaget att Arbetsmiljöverket inte haft fog för sitt beslut och att inte något av villkoren i förbudet är arbetsmiljörättsligt motiverat. 

Det har därför, menar Kammarrätten, inte funnits någon grund för beslutet att förbjuda bolaget att hantera avelstjurar. Dessutom menar domstolen att villkoren inte är tillräckligt klart preciserade och tydligt utformade.
Domstolen menar att det inte finns något stöd för att arbetsplatsolyckan orsakades av bristande kunskaper om hos den anställde hur tjurar ska hanteras. Tvärtom så visar tre olika veterinärutlåtanden samt ett från länsstyrelsen, att säkerhetstänkandet är högt, driften av gården professionell och omsorgsfull, och personal och ledning har goda kunskaper om djuren och deras beteenden. 

”Inte så genomtänkt”
Domstolen menar också att Arbetsmiljöverkets krav på att separera tjurarna snarare skulle öka riskerna vid hanteringen av tjurarna och få direkt negativa konsekvenser för arbetsmiljön. 
– Vi är naturligtvis glada för att domstolen gick på vår linje, eftersom vi från början tyckte att det var så bakvänt tänkt. Domstolens beslut säger det mesta, det var nog egentligen inte så genomtänkt av Arbetsmiljöverket, säger Anders Wågberg, bonde och arrendator på Malma gård.