Värmdö Publicerad 18:00, 08 april 2020

• "Det räcker med sex års erfarenhet för att dra den slutsatsen"

Majoritet för Värmdö går nu vidare med att sälja fastigheten där nya kulturhuset planeras. Prislapp mellan 70 och 134 miljoner kronor.

Det räcker med sex års erfarenhet för att dra slutsatsen att porslinsfabriken ska ägas av en privat aktör, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

I oktober öppnade majoriteten, som NVP berättat, för en försäljning av den planerade kulturhusfastigheten. Och nu tar man, för att kunna realisera visionen om den gamla fabriken som navet i ett kulturellt och levande hamnområde, nästa steg och går vidare med försäljningen av fastigheten till en privat aktör.

– Det räcker med sex års erfarenhet för att dra slutsatsen att det krävs en professionell fastighetsutvecklar och att porslinsfabriken ska ägas av en privat aktör. Än idag kan vi inte med säkerhet säga att en renovering inte kommer att överstiga 300 miljoner kronor. Genom en försäljning minskar vi investeringsrisken, kostnaderna och ett antal osäkra åtaganden för kommunen, samtidigt som vi kommer vidare med projektet, säger Deshira Flankör i ett pressmeddelande.

2012 köpte kommunen fastigheten av affärsmannen Dag Landvik och planerna tog fart för att bygga ett kultur- och upplevelsecenter. Men kulturhuset har kantats av motgångar och inte bara blivit dyrare, utan har också krympt och kommunen har tvingats till utförsäljningar för att ha råd att bygga det planerade kulturhuset. 2016 avbröts bygget efter att man upptäckt att taket höll på att rasa in, och 2018 hävdes entreprenaden. I fjol stämde dessutom byggentreprenören MVB Öst kommunen på 26 miljoner för att de hävt entreprenaden för kulturhuset.

Nästa vecka föreslås kommunstyrelsen besluta om en försäljning av delar av porslinsfabriken. Fastigheten säljs, genom ett öppet förfarande, till marknadspris. Kommunen har under hösten låtit göra två värderingar. Prislappen ligger på mellan 70 och 134 miljoner kronor.

Försäljningen villkoras av att kommunen har möjlighet att hyra tillbaka den del av fastigheten som behövs för ett kultur- och upplevelsecenter. Kommunens behov av lokalytor uppgår till mindre än en tredjedel av den totala ytan i fabriken.

Majoriteten ser flera fördelar med ett privat ägande. Kommunen behöver inte stå för renoveringen och inte heller att gå emot sitt principbeslut att agera hyresvärd på en kommersiell marknad. Kommunens behöver inte heller bära risken om övriga lokaler i fastigheten inte blir uthyrda, Dessutom har privata aktörer, anser majoriteten, större kompetens och resurser att förverkliga visionen om ett attraktivt kulturcenter.