M svarar på S-kritik om
nedskärningar i skolan

Värmdö Uppdaterad 15:44 15 maj 2019

För att få bukt med ett prognostiserat underskott på 31 miljoner kronor beslutade utbildningsnämnden att skära ner 16 miljoner kronor på skolorna i år. Nu svarar Cecilia Lindberg, M, på S-kritiken. 
– Underskottet beror på är att skolans kringpersonal vuxit sig för stora i relation till antalet elever.

Utbildningsnämnden i Värmdö hade i fredags ett extrainsatt möte där den M-ledda majoriteten beslutade att skära ner 16 miljoner kronor på skolorna. Det fick S att rikta skarp kritik mot majoriteten, som NVP skrev om på tisdagen.
– Majoriteten utlovade en skolsatsning inför valet, det är ett löfte som de redan har brutit. Att minska personalen i skolan kommer att leda till större klasser och mer arbete för de kvarvarande lärarna. Det är redan en pressad situation på skolorna som det är, sa Carl Kangas, S, oppositionsråd i Värmdö kommun.

Cecilia Lindberg, M, utbildningsnämndens ordförande, håller inte med. Hon framhåller att utbildningsnämnden i årets budget har 70 miljoner mer att röra sig med än under 2018. Dessutom konstaterar Cecilia Lindberg att det flera uppdrag nyligen startas för att elever med olika typer av funktionsnedsättningar ska klara av kunskapsmålen.

Men kunde ni inte förutse ett så stort underskott?
– Det kan man tycka att vi borde ha vetat. Det är just därför vi ska agera nu och få rätsida på både prognoserna men också uppföljningarna. Det är den förklaring jag kan ge. Underskottet beror på är att skolans kringpersonal vuxit sig för stora i relation till antalet elever. Budgeten var satt efter förväntat elevantal. Nu gäller det att rätta mun efter matsäck, säger Cecilia Lindberg, som tillträdde som ordförande i utbildningsnämnden vid årsskiftet.

Fackorganisationerna Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Kommunal, som deltog på mötet, skriver i ett samlat dokument att man har förståelse för att skolorna de senaste åren påverkats av höjda personalkostnader som är kopplat till rekrytering och krav på behöriga lärare. Därför tycker facken att det är en dålig idé att skolorna tvingas anpassa personalkostnader till intäkterna:

”Omorganisation, som ses som nedskärningar, skapar oro och ansträngd arbetsmiljö. Vi ser fram emot analysen av skolpengen och vet att den visar behov av justering”, skriver de tre fackförbunden.

I majoritetens budget för 2019 höjdes skolpengen med fyra procent för grundskolan och två procent för förskolan. 

Efter sparåtgärderna beräknas underskottet för utbildningsnämnden 2019 bli 15 miljoner kronor.

  • Gustav Grändeby