FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sara

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
19 juli 2019

Annika S Hansson, verksamhetsledare för Värmdö scenskola, tycker att det är ofattbart hur Värmdö kommun resonerar när de lägger ner Gurraberg utan att ha löst lokalfrågan.

Lokalbrist kan bli slutet
för 30-årig scenskola

Värmdö 08:02 | 26 februari 2019

I tre decennier har Värmdö scenskola utbildat barn och ungdomar i teater, dans, sång och musik. Men i höst kan delar av skolan komma att avvecklas efter beslutet att lägga ner ungkultur-
huset Gurraberg om man inte hittar nya lokaler 

Som NVP berättat har politikerna beslutat att lägga ner ungkulturhuset Gurraberg efter sommaren. En av de verksamheter som påverkas, men som hittills inte nämnts, är Värmdö scenskola som hyr lokaler av kommunen. De var redan med 1995 och drog igång ett allaktivitetshus-projekt som resulterade  i ett ungkulturhus.
– Vi visste att Gurraberg skulle läggas ner för att flytta in i lokalerna på Kulturhuset i hamnen, men nu lägger man ner utan att ha ersättningslokaler. Vi har mer än 10 000 elever som besöker ungkulturhuset årligen, men vi nämns inte i statistiken. De talar om att Gurraberg har 400 besök i månaden. Vi går in med 300-350 elever i veckan, en tredjedel är pojkar, säger Annika S Hansson, verksamhetsledare.

Värmdö scenskola är en föreningsdriven kulturskola. Sedan 1990 har skolan undervisat barn och ungdomar från fyra till 19 år i dans, teater, cirkus, sång och musik. I nuläget har skolan drygt 300 elever, 14 anställda lärare/konstnärer, och håller 40 kurser i veckan på Gurraberg.
– Vi har en jättefin danssal, omklädningsrum, en blackbox för teater och två musikstudior där vi tränar.

Har erbjudits ”nödlösning”
Hittills har skolan inte kunnat lösa lokalfrågan och Annika S Hansson har skrivit till kulturnämnden.
– Centrumhusets lokaler är upptagna av Värmdö kulturskola. Det som har erbjudits oss är ute på Hemmesta- och Ösbyskolan, och en alldeles för liten danssal i centrumhuset. De lokaler vi erbjuds fungerar inte storleksmässigt. Det är nödlösningar, ett lappverk och det är nästan oförskämt att lägga upp en verksamhet på det sättet. Det är inte försvarbart från min sida att kräva att våra elever och föräldrar ska åka fram och tillbaka på kvällar och helger. Dessutom reser många av våra lärare från stan.

Som förslaget ser ut nu kommer Värmdö scenskola från i höst att behöva avveckla stora delar av sin verksamhet om lokalfrågan inte löses.
– Att säga upp kontraktet för lokalerna på ungkulturhuset, innan kulturhuset står klart, kommer att bli förödande för oss. Vi kommer att tvingas lägga ner stora delar av verksamheten. Att politikerna inte är mer intresserade av frågan är ofattbart. 

”Ansvarslös kulturpolitik”
Men frågan om lokaler är inte ny för scenskolan. Sedan starten har man flyttat runt, först när kommunen inte kunde fylla Gurraberg med besökare fick skolan flytta in 2012. Från början var tanken att Gurrabergs verksamheter skulle flyttas till det nya planerade kulturhuset 2019, men bygget är försenat.
– Vi kan bara konstatera att lokalfrågan efter 30 år inte är löst. Det saknas fortfarande permanenta ändamålsenliga lokaler för föreningar som bedriver verksamhet inom dans, teater, sång och musik. Jag tycker det är helt ofattbart och häpnadsväckande. Samtidigt är det så kortsiktigt tänkt, här bygger de bostäder och det är många familjer som flyttar in. Det är en ansvarslös kulturpolitik. Det rör ju barns och ungdomars rätt till kulturaktiviteter, säger Annika S Hansson.

Charlotta Westling

Värmdö: ”Vi måste använda våra lokaler smartare”

Sparkrav, höjd hyra och nolluppräkning av budgeten ligger bakom stängningen av Gurraberg. Kulturkontoret arbetar nu med att hitta ersättningslokaler.

Delar av Gurraberg flyttar till centrumhuset (Nordeas gamla lokaler), andra till bibliotek, fritidsgårdar och skolor.
– Vi har en hel del tomma lokaler som vi kan använda. Vi vill också säkerställa den öppna verksamheten och har dragit igång ett  större projekt med ungdomar och G2. Jag tror det vore bra att kunna samla så mycket verksamhet som möjligt där, säger Fredrik Nornvall, kulturchef.

Vart ska scenskolan ta vägen?
– Vi har erbjudit dem nya lokaler. Vi har kvar lokalerna på Gurraberg fram till 1 oktober. Under perioden fram till dess så kommer vi att säkerställa ersättningslokaler. Hur vi ska lösa frågan på bästa sätt vet jag inte i nuläget, men jag är övertygad om att vi kommer att klara det, säger Fredrik Nornvall.

Sparkrav bakom beslutet
Bakgrunden till nedläggningen av Gurraberg är ett sparkrav på kulturnämnden samtidigt som man inte får någon budgetuppräkning, vilket motsvarar besparingar på 1,8 miljoner kronor. Nettoförändringen jämfört med fjolårets budget blir minus 2,9 miljoner kronor. Kommunen har, som ett resultat av det, och höjd hyra, sagt upp hyresavtalet med Nordika.
– Nämnden ska försöka få ihop sin budget. Vi behöver hitta pengar via omstruktureringar. Vi vill hellre behålla verksamheter och personal än lokaler, och då måste vi använda våra lokaler smartare, säger Fredrik Nornvall.

Kulturnämndens ordförande Jasmin Farid, M, skriver i ett mejl att Gurrabergs egen verksamhet haft färre besökare än tidigare år, cirka 400 i månaden, men då är inte kulturskolan, scenskolan och flera föreningars verksamhet inräknade. 

Vad är skälet till att ni stänger Gurraberg innan kulturhuset är klart och ersättningslokaler ordnats?
–  Vi förlänger inte hyresavtalet. Ett läge med lågt nyttjande och hög hyra har lett till en ny bedömning där vi tror att en ombildning av verksamheterna kan bli mer välanvänd samt leda till bättre förutsättningar för Gurraberg, säger Jasmin Farid.