FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

Läkare kritiseras för
sex med två patienter

Värmdö 12:03 | 17 december 2018

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar Värmdöläkaren.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, riktar kritik mot en Värmdöläkare, som verkat i Nacka och Värmdö, för att han i sin yrkesutövning inlett sexuella relationer med två av sina tidigare patienter. Det är ytterst olämpligt att som behandlande läkare inleda relationer med patienter under eller i nära anslutning till en behandlingsperiod, anser IVO, då patienten har en beroendeställning till läkaren.

IVO menar att läkaren, trots att en av relationerna inleddes efter att behandlingen avslutats, borde ha insett detta; att patienten fortfarande stod i beroendeställning. Läkaren själv hävdar att det självklart ser märkligt ut att han har sexuella relationer med före detta patienter, men att han aldrig själv tagit initiativ till dessa, samt att han varit tydlig med att han aldrig inleder relationer under pågående vårdkontakt.