FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Konstantin, C...

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
21 maj 2019

I februari 2018 tågade 300 konstnärer mot kommunhuset där de överlämnade 6 700 namnunderskrifter mot en försäljning av Konstnärshuset och Dekorhuset.

Köpare klar för ateljéerna: ”Lång process”

Värmdö 16:04 | 08 mars 2019

Protesterna hjälpte inte. I morgon tar den nya majoriteten beslut om att sälja Dekorhuset och Konstnärshuset till fastighetsbolaget Landia. 
– Det finns alla möjligheter för den framtida fastighetsägaren att behålla ateljé- och kulturverksamheten, säger Deshira Flankör, M.

”Vad vill vi ha? Ateljéerna kvar!” Så lät det för ett år sedan, när 300 konstnärer tågade mot kommunhuset för att överlämna 6 700 namnunderskrifter mot en försäljning av Konstnärshuset och Dekorhuset. 
Trots protesterna gick Alliansen, efter valet med stöd av MP, vidare med planerna. Och nu finns ett färdigt förslag: Fastighets AB Ateljéhuset, ett dotterbolag till Landia som ingår i koncernen Ramstedtgruppen, föreslås köpa husen för 23 miljoner. På onsdag behandlas ärendet i kommunstyrelsen och därefter ska slutgiltigt beslut fattas i fullmäktige.

”En lång process”
– Det har varit en lång process med stort inflytande från konstnärerna och utifrån de kriterier vi haft så har två budgivare uppfyllt kraven. Ramstedtgruppen är den köpare som har visat en tydligare process framåt. De är också väl medvetna om husets skick och vill köpa det utan förbehåll för eventuella fel, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Fyra intressenter lämnade in bud, varav två svarade upp mot villkoren, där pris, omfattande renovering och långsiktig förvaltning av fastigheten för ateljéverksamhet och försäljning varit viktiga delar.
– Vi hade två likvärdiga köpare, i slutänden när det inte gick att skilja dem åt, blir priset utslagsgivande, säger kommundirektör Camilla Broo.

Ateljéföreningen G-studion har deltagit i processen, och har som NVP berättat, undersökt möjligheten att själva köpa fastigheterna genom att bilda en stiftelse och en grupp investerare. Men kommunens tuffa villkor för försäljning och renovering, i kombination med olika syn på saken, gjorde att föreningen till slut inte gick i mål. Istället har öreningen deltagit som representant för hyresgästerna. 
Hur kommer det sig att renoveringen blev så viktig vid försäljningen?
– Den har varit viktig sedan flera år tillbaka men en renovering av oss hade behövt bli mer omfattande för att uppfylla de tillgänglighetskrav som krävs i offentliga miljöer, säger Deshira Flankör.

Köparen, Jonas Ramstedt, har sagt sig beredd att skriva på ett samverkansavtal med konstnärerna. Avgående ordförande i ateljéföreningen Lisa Wallert vill inte kommentera köpet då föreningen förhandlar med Landia.

Finns inga garantier
Några garantier för att ateljéerna blir kvar eller att hyrorna hålls nere finns inte. I överlåtelseavtalet framgår att köparen sagt att fastigheten ska bevaras exteriört och för nuvarande användning, kulturell verksamhet och handel. 
Köparen erbjuder hyresgästerna att teckna fleråriga hyresavtal med rimlig hyresnivå och villkor motsvarande dagens.

I kommunens förslag till beslut framgår att den framtida ägaren ”ska säkerställa att ateljéverksamheten kan bibehållas på rimliga villkor samtidigt som hyres- eller omkostnadsnivån ger de intäkter som krävs för en upprustning och adekvat drift”.  
Vad menar ni är rimliga villkor och hyror?
– Det är villkor från samverkansavtalet mellan köparen och konstnärerna och som skett efter konstnärernas önskan, säger Deshira Flankör.
Hur säkerställer ni att byggnaderna bevaras och fortsätter användas för ateljéer och kulturverksamhet?
– Husen innehåller många ateljéer och det är fler konstnärer som står i kör. Det finns alla möjligheter för den framtida fastighetsägaren att behålla ateljé- och kulturverksamheten, särskilt när det råder brist i övriga länet och landet på den typen av lokaler, säger Deshira Flankör.