FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Sara

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
19 juli 2019

Värmdös nya majoritet: Filip Joelsson, MP, Kristina Lång, C, Deshira Flankör, M, Fredrik Sneibjerg, L och Anna Lipinska, KD.

Klart med Värmdös
nya politiska styre

Värmdö 09:24 | 18 oktober 2018

Nu är det klart vilka som ska styra Värmdö de närmaste fyra åren. Idag presenterade sig Värmdös nya majoritet efter de senaste veckornas förhandlingar: Alliansen plus Miljöpartiet.

Majoritet för Värmdö har enats om

Rätt förutsättningar för kommunens kärnverksamhet, exempelvis en skolpeng i paritet med länets kommuner.

Satsa på elevhälsa och psykisk hälsa för unga, bland annat verksamheten Hamnen.

Fler samarbeten med privata aktörer i byggandet och driften av nya verksamheter.

Förenkla företagsetableringsprocessen.

Bygga fler bostäder, inte minst för studenter, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ökade insatser för ett bättre och renare hav, sjöar och natur.

Naturreservat i Ekedalsskogen ska påbörjas under mandat perioden.

Lösningar för en giftfri Farstavik.

Hållbart VA-nät, öka takten och se över standarden i nätet.

Undersöka var 60/40-bestämmelsen kan upphävas.

Satsning på klimatet, förnybar energi och fossilfritt Värmdö 2022.

Fler centrum- och pendlingsnära infartsparkeringar.

Säkra och sammanhängande cykelbanor för bland annat pendling.

Båtpendling.

Utveckla Gustavsbergs hamn.

Ökat fokus på stadsplanering och detaljplaner.

Östlig förbindelse, M, C, L och KD är överens med MP om att inte vara överens i denna fråga.

 

Det blir Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet som tillsammans ska styra Värmdö de kommande fyra åren.
Det berättade företrädare för partierna på en presskonferens i kommunhuset på torsdagsmorgonen. Det blocköverskridande samarbetet kallar sig ”Majoritet för Värmdö” och ambitionen är att ”skapa en stabil majoritet som ger förutsättningar för genomarbetade beslut med Värmdöborna i fokus”.

Får majoritet
Med MP:s intåg i Alliansen får därmed Alliansen och MP, med sina 28 mandat, majoritet i fullmäktige men också i alla nämnder och styrelser.

–      Det är glädjande att kunna bilda en ny härlig kraft som kommer att föra Värmdö framåt de kommande fyra åren, sa Deshira Flankör, M:s kandidat till ordförandeposten i kommunstyrelsen.

Moderaterna tappade stort i valet och partierna har de senaste veckorna fört tuffa förhandlingar. Enligt Deshira Flankör har frågorna varit många och man har haft två utgångspunkter.
– Det råder fullständig enighet mellan partierna att prioritera kommunens kärnverksamheter skola, barnomsorg, stöd för äldre och funktionshindrade. Och att förenkla vardagen för Värmdöborna ser vi som en huvuduppgift, säger Deshira Flankör.

KD ökade i valet och Anna Lipinska, KD:s nya gruppledare, var också nöjd med att man fått till en stabil majoritet i alla nämnder och i fullmäktige.
– För mig var det intressant att se att det är fler frågor vi är enade kring än oense om. Vårt fokus är lika mycket barnens uppväxtvillkor som att våra äldre blir behandlade med respekt och värdighet. De kommande åren ökar antalet äldre lavinartat och det behövs olika typer av boenden, även generationsboenden plus på äldres villkor. Vi anser det viktigt att satsa på elevhälsan och öka mottagningarna i kommunen, sa hon.

En utmaning för den nya majoriteten är, enligt Deshira Flankör, kommunens ekonomi och befolkningsökningen och de utmaningar det medför.
– Vi behöver bygga fler skolor, idrottsanläggningar, äldreboenden och investera i infrastruktur och miljön. Vi är överens om att vi ska fördela investeringarna på fler aktörer, och har arbetat fram ett förslag där vi ska åstadkomma fler samarbeten med privata aktörer i byggande och drift av nya verksamheter, sa Deshira Flankör.

Gehör för båtar
C, som gick starkt framåt i valet, har fått gehör för en del av de frågor man drivit i valet, främst inom miljö och företagande.
– Vi vill förenkla vardagen för Värmdöborna, arbetspendling till stan ska kunna ske med nya alternativ som båtpendling. Vi vill ha fler infartsparkeringar och att det ska bli enklare att ta buss istället för bil för att minska belastningen på vägar och klimatpåverkan. Vi vill också förbättra förutsättningarna för fler arbetstillfällen i kommunen och att det ska bli enklare att driva företag, sa Kristina Lång, C, gruppledare.

MP förlorade två mandat i valet men har behövts för att få till en majoritet, och MP:s gruppledare Filip Joelsson var nöjd över att ett stort fokus nu kommer att ligga på miljö och klimat och att nå klimatmålen, i det nya samarbetet, och på de frågor partiet drivit hav, skog och klimat.
– Värmdö har klimatutmaningar och jag ser fram emot att lösa dem. Vi har enats om att det behövs en ökad ambition i klimatomställningen, ökade resurser för rent hav, att VA-nätet fungerar som det ska, lösningar för en giftfri Farstavik, och att börja arbetet med att skapa ett naturreservat i Ekedalsskogen plus en satsning på förnybar energi.

Skolpeng utreds
Kommunalrådet Fredrik Sneibjerg, L, som förlorade två mandat i valet var nöjd med att man nu fått till en stabil majoritet och att man enats om att utreda skolpengen, ett arbetet som redan pågår.
– Vi är överens om att en översyn av skolpengen måste göras och resultatet ska redovisas till nästa läsår. Vi är också glada för att man lyfter frågan om äldreboende och LSS.

Trots stor enighet så finns det ett antal frågor där partierna inte kunnat enas, en av dem är frågan om Östlig förbindelse, som MP och V är emot.
– Vi har respekt för varandras åsikter. Vi är överens om att vi inte är överens. Alliansen, C, KD, L och M, kommer att fortsätta driva frågan utan MP:s hjälp, sa Deshira Flankör.

Texten uppdaterad klockan 12:21