Värmdö Publicerad 11:37, 07 mars 2020

• Färre elever än planerat

I veckan fick Internationella Engelska skolan, IES, bygglov för den nya grundskolan i Charlottendal. Byggnaden är på totalt 5 206 kvadratmeter i tre våningar, samt även ett miljöhus, förråd och utrustning för utemiljön.

I maj 2018 tilldelades, som NVP berättat, IES och byggherren Turako kommunens markanvisning för den nya tvåparallelliga grundskolan för 900 elever.

Bygglovsansökan avser dock en skola för 600 elever, och beräknas stå klar till läsåret 2021/2022.

I fjol godkände Skolinspektionen IES som huvudman.

Kommunen planerar även att bygga en idrottshall på fastigheten, i fjol sattes också spaden i jorden för en ny förskola på tomten.