FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Värmdö kommunhus.

JO kritiserar Värmdö
för sen handläggning

Värmdö 07:57 | 05 juni 2019

En funktionshindrad man fick vänta i mer än ett år på att få ansökningarna behandlade. Nu riktar JO allvarlig kritik mot vård- och omsorgsnämnden.

Det var i januari 2017 som mannens gode man ansökte om personlig assistans. Om det inte beviljades ansökte man om en utökning av boendestöd och ledsagarservice. I september JO-anmäldes nämnden för brister i handläggningen av ärendet.

Först efter sju månader påbörjade en inhyrd konsult en utredning, och i oktober avslogs ansökan om personlig assistans. Och drygt ett år efter ansökan, hade nämnden inte prövat mannens ansökan om ledsagarservice. Någon utökning av boendestödet beviljades inte heller. Den funktionshindrade mannen fick inte heller ta del av utredningen som saknade motivering, före beslut. Det dröjde dessutom åtta månader innan utredning och beslut skickades till mannen.

JO anser i sitt beslut att dröjsmålet och hanteringen är oacceptabel och att nämnden förtjänar allvarlig kritik för handläggningen.