JM skrotar planer på
utveckling av ­Ekobacken

Värmdö Uppdaterad 07:56 17 april 2019

JM Entreprenad har fått kalla fötter och drar sig nu ur de pågående planerna för industriområdet Ekobacken. 
– Vi har inte riktigt samsyn på hur arbetet ska gå vidare, plus att vi har ett nytt rådande marknadsläge, säger Fredrik Robertsson, affärsutvecklingschef på JM Entreprenad.

Diskussionerna om hur industri-området i Ekobacken ska utvecklas har pågått i flera år. På grund av den skakiga bostadsmarknaden och lönsamhetsproblemen för JM:s entreprenadverksamhet i Stockholm under 2018 drar bolaget nu sig ur den pågående planprocessen för industriområdet Ekobacken, sydväst om Gustavsberg.

Orsaken som anges i ett mejl till kommunen är att styrelsen ”pekat ut en ny viljeriktning för bolaget för att anpassa verksamheten till ett annat marknadsläge”. Och att ”inga nya kostnadsdrivande grepp ska tas i verksamheten”.

Drar tillbaka ansökan
– Vi har inte riktigt samsyn med kommunen på hur arbetet ska gå vidare, och då mäktar vi inte med plan-arbetet. Vi får helt enkelt inte tillbaka det vi pumpar in. Plus att vi måste anpassa oss till en ny rådande marknad, säger Fredrik Robertsson, affärsutvecklingschef på JM Entreprenad.

Det här innebär att bolaget drar tillbaka sin ansökan om planbesked för en utveckling och utvidgning av industriområdet Ekobacken. Bolaget har även meddelat att man inte tänker skriva på det plankostnadsavtal som kommunen tagit fram. Planprocessen berör tre större oexploaterade områden: Bakom Värmdö Marknad, områdets norra delar och de västra delarna, bakom värmeverket. 
– JM hoppar av planprogrammet och det kommande detaljplanearbetet. Det de säger är att de återtar planansökan, de ser inte att gällande detaljplaner -behöver ändras för deras del längre, säger Henrik Lundberg, planarkitekt på plan- och exploateringsavdelningen på Värmdö kommun.

Kommunstyrelsens plan-utskott har sagt ja till att pröva en planläggning för att ändra detaljplanen och beslutat att inleda ett plan-program. Nu är det oklart om kommunen ska driva vidare arbetet.
Hur påverkar det här kommunen?
– Jag kan inte svara på det i dagsläget. Det formella är att planutskottet beslutar om planprogram, nu har ju förutsättningarna ändrats när JM Entreprenad vill avsluta sin medverkan. Det kan eventuellt föranleda ett nytt beslut i planutskottet. Vi har heller inte tagit ställning till vad vi ska göra med det plankostnadsavtal som finns, säger Henrik Lundberg.

Bolaget har parallellt ansökt om att bygga bostäder i västra Charlottendal. Plan-utskottet har beslutat om ett start-PM för Ekobacken med tillägget att planerna för Ekobacken, ridhustomten (småindustri) och bostadsområdet ska samordnas med de behov som finns i kommunen. JM hoppas nu att beslutet att dra tillbaka planansökan för industriområdet kan ”bidra till en enklare process för en potentiell bostadsutveckling”.
– I och med att vi drar tillbaka projektet att utvidga industriområdet möjliggör det bättre möjligheterna för JM AB att utveckla bostäder, säger Fredrik Robertsson.