FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

JM säljer ytterligare mark på Ekobacken.

JM säljer mark till Miljövision

Värmdö 10:38 | 21 maj 2019

JM Entreprenad säljer ännu en fastighet på Ekobacken. Affären uppgår till 24 miljoner kronor. Köpare är Värmdöföretaget Miljövision.

JM säljer nu ytterligare en fastighet på Ekobacken. Den cirka 1 hektar stora fastigheten ligger norr om Vattenfalls anläggning. Affären är värd 24 miljoner kronor.
– Försäljningen är ett led i att koppla ihop området Ekobacken med handelsplatsen vid Värmdö marknad. Vi ser mycket positivt på att vi genom denna affär möjliggör för ett lokalt renhållningsföretag att uppnå positiva miljöeffekter i sin verksamhet genom transportmässig samordning av sin fordonsflotta och därmed betydande reducering av koldioxidutsläpp, säger Sören Bergström, vd på JM Entreprenad.

Köpare är det lokala renhållningsföretaget Miljövision. Tillträdet sker under det tredje kvartalet 2019.
– Vi har kämpat i 14 år för att få komma hit, ända sedan kommunen beslutade att göra ett industriområde där. Nu får vi en chans att expandera på ett bättre, effektivare sätt, säger Per Göransson, vd på Miljövision.

Miljövision har idag sitt kontor i Gustavsberg, och bilarna i Hemmestatorp. Nyetableringen i Ekobacken innebär att bolaget kommer att kunna minska sina transporter med uppåt 100-150 mil i veckan.
– Vi kommer att minska våra transporter och därigenom förhindra koldioxitutsläpp och räknar med att spara mycket på utsläppssidan genom att placera oss mer strategiskt. Vi kommer säkert att spara 30 mil om dagen, säger Per Göransson.

Miljövision startades av Per Göransson 1996 och är specialiserade inom högtrycksspolning och slamsugning. Företaget har 27 anställda, nyetableringen på Ekobacken kan komma att innebära fler jobb.
– Vi har varit lite trångbodda, förhoppningsvis kan vi komma att behöva anställa fler, men det är för tidigt att säga nu, säger Per Göransson.

Som NVP berättat så drar sig JM ur den pågående planprocessen för en utveckling av delar av industriområdet Ekobacken. Orsakerna är att bolagets entreprenadverksamhet haft lönsamhetsproblem och det nya marknadsläget. JM kommer att avyttra ytterligare planlagd industrimark inom området succesivt fram till 2021. Nyligen sålde man den fastighet där det idag bedrivs bergkross.