”Jag trodde att jag
skulle få dö härute”

Värmdö Uppdaterad 08:01 24 april 2019

Socialnämnden har beslutat att avveckla lågtröskelboendet för hemlösa och missbrukare på Älvsby gård. Leif har bott på gården i 20 år, men den sista juni slängs han och hans tre grannar Tommy, Ronnie och Freddan ut.

Nyligen berättade NVP om att Värmdö avvecklar sina två sista nyktra stödboenden, Länkarnas hus och Ängsvik. Nu har socialnämnden även beslutat att säga upp lågtröskelboendet i Älvsby gård, där kommunen hyr fyra moduler av företaget Cramo och ett torp som hyrs av tekniska nämnden. Man säger även upp de andrahandshyresavtal man har med hyresgästerna. Orsaken som anges är att husen är i för dåligt skick och ska rivas.

Köptes för elva år sedan
För elva år sedan köpte kommunen Älvsby gård för att bedriva stödboende. Här har personer med långvarigt missbruk utan bostad, flera äldre och sjuka, haft sitt hem. Tidigare har de även kunnat sköta djur och arbeta i verkstaden. 2017 stängde, som NVP berättat, huvudbyggnaden, men kommunen fortsatte att hyra ut modulerna och torpet.

Ronnie, 62 år, har bott fyra år på Älvsby. Dessförinnan bodde han på Nacka stadshotell. Han har även varit hemlös i fem år. 
Nu vet han inte vart han ska ta vägen. 
– Vi har fått besked om att vi ska ut. Kommunen säger att de dömt ut husen, men det är inget fel på dem, inga läckage. Den sista juni ska vi ut. De har inga planer för oss. Och jag som precis har fått ett OSA-arbete (offentligt statligt arbete) efter att inte ha arbetat på 13 år. Jag har jobbat ett år för att få det, och det är ganska nödvändigt att ha en bostad, säger han.

Orolig för katten
61-årige Tommy har bott på Älvsby gård i nio år, med sin katt Mysan, och är mycket orolig för vad som ska ske.
– Jag är helt knäckt. Så länge Mysan lever så vill jag att hon ska vara med mig, tills jag eller hon dör. Jag är så orolig för henne. Jag får inte ta med henne till Nacka stadshotell. Och jag vill inte bli uteliggare igen. Jag får väl flytta ut i tält med katten, säger han.

Hävdar avtalsbrott
För att kunna säga upp de fyra hyresgästerna anger socialnämnden flera skäl som man också ”kvalitetssäkrat” med hyresnämnden. Dels hävdar socialnämnden att de boende begått avtalsbrott, dels att kommunen ska riva området och använda marken till något annat. Man säger också att man vill erbjuda de boende ett mer ”skäligt och individuellt anpassat boende”.
– De kan ju inte vräka oss. Vi har ju inte gjort något. Jag har köpt inredningsgrejer för mina matpengar, och gjort mysigt här med ett barkök och en ny soffa, säger Ronnie.
– Kan det bli billigare än att låta oss bo här? De kan väl köpa ut modulerna. Vi har ju börjat må bra och spelar gitarr, det har aldrig varit så lugnt som nu, säger Tommy.

Leif har bott på Älvsby gård i 20 år, i en modul utan toalett och kylskåp, och har svårt att gå.
– Jag och min fru bodde i ett tält i skogen i över ett år, innan jag kom hit. Det här är rena paradiset jämfört med tidigare. Nu vet jag inte vart jag ska ta vägen. De hänvisar mig till att jag ska tänka själv. Morsan är över 90 år, det går inte att flytta dit, och jag är 70 år, säger han.

Dyrare lösningar
Socialnämnden måste spara pengar, men tjänstemännen bedömer att avvecklingen av Älvsbyboendet kan få negativa ekonomiska konsekvenser. Om de boende på Älvsby inte hittar egna lösningar, kan det kan kosta kommunen mellan 54 000 och 90 000 i månaden om alla fyra behöver placeras på ett hotell eller härbärge. Flera av de boende har i dag boendestöd, något de inte kan få på ett hotell.

Grannen Freddan, som är 62 år, har bott på Älvsby i sju år, och trivs bra i torpet.
Han har svårt att förstå att ett hotell skulle vara bättre.
– Jag har ingen aning om vart jag ska ta vägen. Jag vet inte varför man lägger ner något som fungerar. Det är ju inga fel på det här huset. Här är fullt beboeligt med dusch, toa och ett riktigt kök. Det känns hemskt. Och jag som trodde jag skulle få dö härute, säger han.

För dålig standard  enligt kommunen

Långsiktig bostadsförsörjning är inte socialtjänstens ansvar. Det säger Marie Bladholm, M, socialnämndens ordförande, i en kommentar till att man avvecklar boendet i Älvsby gård.

Dagen innan NVP publicerade artikeln om nedläggningen av kommunens stödboenden Länkhuset och Ängsvik la Marie Bladholm ut ett inlägg på Facebook där hon skriver att Värmdö ska ha en värdig beroendevård: ”Vi ska aldrig gömma undan människor som är fast i beroende i undermåliga boenden utan vi ska ta ett krafttag för att få dem på fötter igen.”
Socialnämnden har tagit beslut att säga upp modulerna i Älsvby, vart ska de boende ta vägen?
– Modulerna ska tas bort och var och en som har haft sitt boende där planerar tillsammans med socialtjänsten ifall de behöver hjälp med bostadsfrågan. Vi har inga kollektiva lösningar, säger Marie Bladholm.
Vad ska ni göra med fastigheten?
– Det finns planer på att bygga nytt på tomten. Vad som händer med den befintliga fastigheten är en fråga för fastighetsenheten.
Det kommer att bli dyrare för kommunen att placera de boende på hotell eller härbärgen, hur ser du på det?
– Som tidigare sagt är långsiktig bostadsförsörjning inte socialtjänstens ansvar. Socialtjänsten ska hjälpa och stötta människor med missbruksproblem att komma ifrån sitt missbruk. Boendefrågor är en annan fråga.
Ett av skälen till uppsägning anges vara avtalsbrott, vilka är det?
– Vi har sekretess gällande individärenden.
De boende har bott där länge och trivts bra, och de har långvarigt missbruk bakom sig. Hur ska de bli bättre av en extern placering på hotell eller tillfälliga härbärgen?
– Vi vill avveckla dessa boenden som inte motsvarar en boendestandard som kommunen kan vara stolt över. Modulerna är i väldigt dåligt skick. De som är motiverade kommer att få hjälp till andra lösningar, men de som vill fortsätta med ett likvärdigt boende kommer också de att få stöd, säger Marie Bladholm.