Ja till bygglov för Gula porten

Gula porten i Gustavsberg. FOTO: JENNY FREJING
Värmdö Publicerad 09:21, 04 mars 2020

• Protester tas upp på fullmäktige ikväll

Snabbmatskedjan Daisy’s har fått bygglov för öppna servering i Gula porten. Det beslutade bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden på tisdagen.

Sedan tidigare har kommunen och Daisy’s tecknat hyresavtal om byggnaden. Grannar till den q-märkta portvaktsstugan i Gustavsberg har protesterat mot planerna. De är bland annat oroliga över trafikökning, buller, otrygghet och värdeminskning för bostäderna.

En protestlista med 500 namn har lämnats in till kommunen, och ska behandlas som ett så kallat e-förslag på kommunfullmäktige ikväll. Även Socialdemokraterna, som anser att det kulturhistoriska värdet riskeras, är kritiska. 

Men kommunantikvarien har inget att invända mot planerna. 

Daisy’s ville tidigare sätta upp skyltar på byggnaden, men det har tagits bort från ansökan.

Bygglovsbeslutet kan överklagas till länsstyrelsen.