FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Björn, Bjarne

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
18 juni 2019

Såhär illustrerade markägaren sitt förslag på porten till Värmdö vid Ingarökrysset i planansökan. Nu har ansökan godkänts, men politikerna anser att arkitekturen inte håller måttet.

Ja till byggidé — men nej till arkitekturen

Värmdö 07:57 | 29 mars 2019

Arbetet med detaljplanen för ”porten till Värmdö” vid Ingarökrysset kan starta. Men kommunstyrelsens planutskott ger markägaren bakläxa på arkitekturen.

I mitten av januari skrev NVP att ett 65 meter högt utsiktstorn, ”Värmdö Tower”, med en snurrande restaurang, 1 200 nya bostäder och ett nytt handelsområde, planeras vid Ingarökrysset. Nu har markägaren, som ansökte om planbesked, fått svar. Kommunstyrelsens planutskott beslutade i torsdags att kommunen är beredd att pröva ansökan i en detaljplaneprocess — men inte utan brasklappar.

Utskottet anser att områdets gestaltning och byggnader behöver arbetas om inför ett kommande planarbete. Politikerna efterlyser att bygget hämtar inspiration från industribyggnaderna i Gustavsbergs porslinskvarter kombinerat med en mer modern utformning som är mer samtida och kan ge området en identitet.

I övrigt är politikerna positiva. De menar att Ingarökrysset är lämpligt för stadsutveckling, men att man i detaljplaneprocessen behöver ta hänsyn till närheten och bullret från 222:an för att undvika påverkan på boendes säkerhet och hälsa.

– Värmdö måste växa hållbart. Därför är det bra att prioritera detaljplaner i centrumnära och kollektivtrafiknära lägen. På så sätt skapar vi underlag för bättre bussförbindelser, samhällsservice och satsningar på infrastruktur, säger planutskottets ordförande Kristina Lång, C.

Detaljplanen bedöms kunna bli antagen i slutet av 2023.