Insamlat skräp blir konstutställning

Värmdö Uppdaterad 11:04 08 juli 2019

• "Fantastiska konstverk som visar vårt ekologiska fotavtryck."

Kulturfiender hävdar inte sällan att konst är skräp.
En utställning i Runda huset i Gustavsberg bekräftar denna fördom.

Under tre veckor har ett gäng sommarjobbande ungdomar i Gustavsberg samlat och informerat om skräp, samt byggt konstverk av upphittat bråte. 
Initiativtagare är Smilla Ubbe och Oskar Mazoul — vanligtvis fritidsledare i Gustavsberg men under dessa tre veckor projektledare för sommarjobbarna.
– Vi spånade på hur vi skulle kunna öka medvetenheten om miljön och kom på idén om att samla in skräp och städa i Gustavsbergs centrum, och sedan göra konst av det, säger Smilla Ubbe.

Åtta sommarjobbare
Under ledning av Emilia Eriksson, ungdomssamordnare på Värmdö kommun, har därför projektet landsatts där åtta ungdomar, 15-17 år gamla, i tre veckor tagit ett helhetsgrepp om nerskräpningen. Inledningsvis utbildade sig ungdomarna om miljön, genomförde sedan en enkätundersökning i Värmdö om nedskräpningens konsekvenser, spred information, arrangerade en skräpfest, städade Gustavsbergs centrum och samlade i samband med detta skräp till konstverk. 

Dessa konstverk går under sommaren att se i Värmdö bibliotek i Runda huset.
– Det är fantastiska konstverk som visar vårt ekologiska fotavtryck. Det kändes extra viktigt att det var ungdomar som gjorde detta eftersom det är till dem som vi överlämnar planeten, säger Smilla Ubbe.