Värmdö Publicerad 09:59, 15 oktober 2019

• Får inte varumärkesskydda

Kommunen glömde betala en avgift och får nu inte varumärkesskydda ”Polarna”. Det har Stockholms tingsrätt beslutat.
Värmdö ansökte om att förnya varumärket Polarna i februari 2018. Trots att Patent- och registreringsverket, PRV, vid flera tillfällen påtalat att kommunen måste betala en förnyelseavgift gjordes inte det. I september ifjol avslog PRV ansökan.
Kommunen överklagade beslutet till tingsrätten och anförde att de haft svårt att förskottsbetala avgiften, men att de nu löst problemet och kan betala. Dom-stolen har ändå beslutat att avslå överklagandet.